Impresum

Tato webová stránka je nabídka informací firmy:

MC-BAUCHEMIE MÜLLER GmbH & Co. KG
Chemische Fabriken
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
Německo

Tel.: +49 20 41 101-0
Fax: +49 20 41 101-400

Právní forma: komanditní společnost
Sídlo: 45133 Essen
Obchodní rejstřík-č.: A 1052 – Amtsgericht Essen
DIČ.: DE 11 98 80 525


Osobně ručící společník:
Josef Verhoven,
MC-Bauchemie Müller GmbH
Obchodní rejstřík-č.: B 888 – Amtsgericht Essen

Jednatel: Dr.-Ing. Claus-M. Müller, Dr. Ekkehard zur Mühlen, Nicolaus M. Müller.

E-Mail: info(at)mc-bauchemie.de


Kontakt pro otázky stran webové stránky:
Saki M. Moysidis, Marketing & Communication
Telefon: (0 20 41) 101-0
Telefax: (0 20 41) 101-688

E-Mail: webmaster(at)mc-bauchemie.de


Právní informace:
Naše internetové stránky jsme sestavili co nejpečlivěji. Nicméně nemůžeme zaručit, že jsou všechny údaje správné a úplné.

Informace nabízené na našich webových stránkách je třeba výlučně chápat jako všeobecné informace o MC. Nenahrazují ani odborné rady, ani neslouží jako poradenství o výrobcích nebo jako návody k užívání výrobků MC nebo k manipulaci s nimi.

Co se pak speciálních otázek stran našich výrobků týče, prosíme o navázání kontaktu s naší firmou přes kontakt na těchto webových stránkách nebo se obraťte přímo na některé z našich servisních středisek.

Pro zprostředkované či bezprostřední závady či škody plynoucí z použití těchto informaci nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Informace na těchto internetových stránkách podléhají stálému přepracovávání a budou měněny bez předchozího oznámení. Nějaké ručení z toho ani zde nevyplývá.

Informace o ochraně osobních údajů:
Pro stahování údajů nebo při požadavku na informace je nutné, abyste nám předali požadované osobní údaje. MC-Bauchemie tyto údaje ukládá, aby mohla Váš dotaz zpracovat a zaslat Vám informace o výrobcích a servisu a poskytnout Vám tak v rámci naší činnosti co nejlepší kvalitu služeb. MC-Bauchemie použije tyto údaje důvěrným způsobem a třetím osobám je zpřístupní jen do té míry, do jaké to pro výše uvedené důvody bude bezpodmínečně potřebné.


Google Analytics:
Tato webová stránka používá Google Analytics, analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a které umožňují analyzovat Vaše užívání webových stránek. Informace vzniklé působením „cookies“ o jejich užití jsou zpravidla přeneseny na servewr firmy Google v USA a tam uloženy. V případě anonymizace IP na této webové stránce, Google Vaši IP-adresu v rámci zemí Evropské unie či v jiných smluvních státech Evropského hospodářského prostoru nejprve zkrátí. Jen ve výjimečných případech bude na server firmy Google v USA přenesena do USA a tam krácena. Na základě zakázky provozovatele této webové stránky použije Google tuto informaci, aby vyhodnotil Vaše využívání této stránky, aby sestavoval přehledy o aktivitách na této webové stránce a aby pro provozovatele webových stránek poskytoval další služby spojené s užívání webové stránky a užíváním internetu obecně. IP-adresy poskytnuté Vaším prohlížečem nebudou v rámci Google Analytics spojovány s jinými daty, jež má Google k dispozici. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; nicméně Vás upozorňujeme, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu používat veškeré funkce těchto webových stránek. Navíc můžete zabránit zahrnutí údajů, jež vytvořily cookie a které se vztahují na údaje týkající se Vašeho užívání této webové stránky (včetně Vaší IP-adresy) jakož i zpracování těchto údajů Googlem, pokud si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul
(plugin) pro prohlížeč uložený pod níže uvedeným odkazem.

Přebírání údajů pro Google-Analytics můžete do budoucna zabránit pokud na Váš prohlížeč nainstalujete deaktivační software:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de