O nás

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG je jedním z vůdčích mezinárodních výrobců stavební chemie a technologií. Skupina má sídlo v Bottropu a se svými 2 500 zaměstnanci je aktivní ve 40 zemích a již více než 50 let poskytuje řešení pro zušlechťování betonu a pro ochranu a údržbu staveb. 

Krátká historie MC

MC for Concrete Industry / MC pro betonářský průmysl

Výrobci transportbetonu, betonových prefabrikátů a betonového zboží o vysoké kvalitě s výhodou používají naše přísady do betonů a malt, prostředky pro následné ošetření betonu a separační prostředky.  Více …

MC for Infrastructure & Industry / MC pro infrastrukturu a průmysl

Projektanti, architekti, stavebníci, úřady a zpracovatelé se mohou spolehnout na naše technicky vysoce kvalitní systémy pro ochranu a údržbu inženýrských a průmyslových staveb, jakož i na náš jedinečný servis. Více …


MC for Buildings / MC pro stavby

Nejlepší řešení pro pozemní stavitelství najdou stavebníci, architekti, projektanti a zpracovatelé u MC – od fáze plánování a výběrového řízení až pro provedení stavby. Více …

MC for Consumer / MC pro spotřebitele

Ke skupině MC patří i Botament a Ultrament, které nabízejí vysoce kvalitní výrobky pro specifické požadavky odborných pracovníků a koncových spotřebitelů.Jméno Botament představuje po více než 20 let systémy výrobků a speciální stavební materiály v profesionální kvalitě, které jsou v prodeji v odborných prodejnách s obklady a stavebními materiály. Další informace na www.botament.cz

Výrobky značky Ultrament jsou více než 35 let v prodeji v odborných prodejnách a prodejnách pro kutily. Další informace na www.ultrament.de
Podniková filozofie

Each individual product can have a critical effect on an entire structure or its repair. Choosing the wrong solutions or applying them incorrectly can lead to component and structural damage and, in extreme cases, even endanger life.

Planners, engineers and applicators therefore have a significant responsibility to bear of which we are only too aware.

It is not only your own good name that is at stake; businesses and people also have to be protected. Hence – through reliable and sound technical advice and product solutions – we dedicate our fullest efforts, care and attention to ensuring that each project performed by our customers is executed to their enduring satisfaction and peace of mind. Because part of being MC really does mean accepting responsibility for lives and reputations.

We take building seriously.

BE SURE. BUILD SURE.