Construction Chemicals

Naši experti z divize Construction Chemicals (CC) vyvíjejí přísady do malt a betonů, výrobky pro staveniště a potěrové systémy.

Hlavními cílovými skupinami pro tyto systémy produktů jsou výrobci transportbetonu a prefabrikátů, výrobci betonového zboží, stavební firmy a firmy pokládající potěry.