Přísady - Construction Chemicals

Jak pro betonářský průmysl a výrobu prefabrikátů tak i pro výrobu vysoce jakostních betonářských výrobků – MC nabízí vhodné přísady. Zpomalovače tuhnutí a plastifikátory řady Powerflow a Techniflow pomáhají dostat beton na staveniště v požadované konzistenci a dosáhnout po jeho zpracování jeho vysokou pevnost. Při výrobě prefabrikátů přispívají přísady firmy MC - jako je vysoce výkonný superplastifikátor Powerflow - k efektivní výrobě.