Sanace starých objektů - Oxal

Systémy Oxal a Exzellent nabízí MC-Bauchemie stavebníkům, projektantům a zpracovatelům komplexní systém výrobků pro ochranu a sanaci (historických) staveb. Soubor výrobků sahá od dodatečné horizontální izolace a zpevnění zdiva až po sanační omítky a vysoce výkonné omítky regulující vlhkost.