Podlahové systémy - Protection Technologies

Požadavky na podlahy jsou tak různorodé jako je jejich užití. Za tímto účelem vám nabízí MC konkrétně orientované podlahové systémy, které splňují požadavky nejrůznějších oblastí průmyslu a obchodu. Ať jde o potravinářský průmysl, parkovací dům, elektrotechnický průmysl (s výrazným požadavkem na vodivost podlahy) – ochranné systémy MC poskytují trvalou ochranu vašich podlah.

Naše podlahové systémy zohledňují jak v projekční tak i v prováděcí fázi hlediska ekologická a zdravotní.

Podlahové systémy