Těsnění spár - Protection Technologies

Poloha, přístupnost a namáhání spáry vyžadují výkonné výplňové materiály a technologie. Samonivelační polysulfidové těsnící tmely MC nabízejí značnou pružnost a odolnost vůči chemikáliím - jsou ideální pro podlahové spáry.

Polymery vyztuženými hydrostrukturními pryskyřicemi a injektážní technologií MC můžete utěsňovat téměř všechny stavební spáry - a to dokonce i při zatížení tlakovou vodou.

Těsnění spár