Potěry – Construction Chemicals

Estrifan poskytuje odborným firmám program pro efektivní zpracování a dřívější vyzrálost potěrů. I pro případy, kdy se něco nepovede v požadované kvalitě, je MC k dispozici s inovativními opravnými systémy. 

Potěry