Podzemní infrastruktura - Ombran

V divizi ombran pracují specialisté na ochranu a údržbu podzemních infrastruktur – s těžištěm pro kanály a šachty. Ombran nabízí komplexní systém pro údržbu odpadních stok, čerpacích stanic a šachet. Systémy pro údržbu splňují speciální požadavky provozovatelů, projektantů a zpracovatelů s ohledem na životnost a hospodárnost.

Sanace šachet a kanálů- und Kanalsanierung

Sanace odlučovačů

Roboty a ostatní

Systémy pro vložkování