Vlastnosti

  • nízkoviskózní elastomerová pryskyřice na polyuretanové bázi
  • zastavuje rychle tlakovou vodu dle odpovídající směrnice (ZTV-ING/Instandsetzungsrichtlinie des DAfStd)
  • rychlá reakce s velkým zvětšením objemu během několika sekund při kontaktu s vodou
  • splňuje požadavky směrnice UBA-Leitlinie pro injektáže v oblasti pitné vody
  • testován a schválen dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. pro injektáž v oblasti pitné vody

Aplikace

  • dočasné a rychlé utěsnění trhlin a dutin zatížených tlakovou vodou před jejich definitivním zatěsněním pomocí těsnících elastomerových pryskyřic MC-Bauchemie
  • zastavení průsaků vody, např. v zařízeních s odpadní vodou
  • vyplnění dutin v konstrukcích
  • utěsnění staveb v oblasti styku s pitnou vodou v kombinaci s elastomerovými pryskyřicemi MC-Injekt 2300 top nebo MC-Injekt 2300 NV
  • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace (příležitostná, periodická), zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123