Vlastnosti

 • nízkoviskózní elastomerová pryskyřice na polyuretanové bázi
 • velmi dobrá injektovatelnost díky velmi nízké viskozitě
 • velmi krátká reakční doba
 • vytěsňuje vodu
 • vytváří póry, nepění
 • vysoká tažnost
 • vodotěsnost do 2 bar
 • odpovídá stavební hmotě třídy B2 z hlediska požárního chování dle DIN 4102 v injektážním médiu
 • splňuje požadavky směrnice DIBt (německý stavební institut) „Hodnocení a vliv stavebních produktů na zeminu a podzemní vodu“
 • klasifikace dle ČSN EN 1504-5: U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35) při injektáži 2K-injektážní pumpou

Aplikace

 • elastická těsnící injektáž a vyplnění trhlin, spár a dutin u konstrukcí pozemního a inženýrského stavitelství; určeno pro suché, vlhké konstrukce, jakož i konstrukce propouštějící tlakovou vodu
 • injektážní práce dle ČSN EN 1504-5
 • injektáž proti tlakové vodě
 • injektáž při nízkých teplotách
 • utěsnění staveb v oblasti styku s pitnou vodou
 • plošné utěsnění konstrukce v okolní zemině (clonová injektáž)
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý (trhlina), inhalace (příležitostná, periodická), zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123