Vlastnosti

  • nízkoviskózní elastomerová pryskyřice na polyuretanové bázi
  • elastické utěsnění
  • omezené zvětšení objemu při kontaktu s vodou

Aplikace

  • elastická těsnící injektáž a vyplnění trhlin, spár a dutin u konstrukcí pozemního a inženýrského stavitelství; určeno pro suché, vlhké konstrukce, jakož i konstrukce propouštějící tlakovou vodu
  • těsnění injektážních šlauchů (hadiček)
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý (trhlina), inhalace (příležitostná, periodická), zpracování
  • klasifikace dle ČSN EN 1504-5: U (D1) W (2) (1/2/3) (6/35), U (D2) W (2) (1) (6/35)

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123