Vlastnosti

 • dvojsložková chemická malta na bázi epoxidu, připravená k okamžitému použití
 • vhodný pro suchý i mokrý beton
 • použitelný se závitovou tyčí nebo výztuží
 • rychlý vývoj pevnosti pro brzké zatížení
 • vysoká tahová a tlaková pevnost
 • tixotropní konzistence a stabilita pro práci nad hlavou
 • velmi nízká aplikační teplota
 • montážní sada „MC-AnchorSolid“ se všemi potřebnými systémovými složkami
 • komfortní zpracování pomocí nástroje MC-Fastpack Power-Tool
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování

Aplikace

 •  kotvení pro statické a kvazistatické zatížení na vodorovných, svislých plochách i stropech
 • schválený systém pro použití v betonu bez trhlin od C20/25 do C50/60
 • kotvení v suchých i mokrých podmínkách, vnější i vnitřní aplikace, v normálním nebo agresivním prostředí
 • kotvení pomocí závitových tyčí nebo výztuží – konzoly, zábradlí, regály, markýzy, lešení, podhledy, zařízení budov atd.
 • Evropské technické posouzení (ETA-15/0506) pro chemickou kotvu

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123