Vlastnosti

 • dvousložková duromerová pryskyřice na epoxidové bázi připravené k okamžitému použití
 • tixotropní, stabilní, špachtlovatelný
 • dobrá přídržnost na suchých a vlhkých minerálních a kovových podkladech
 • rychlý nárůst pevnosti a vysoká pevnost v tlaku a v tahu
 • možno aplikovat i při velmi nízkých teplotách
 • tvrdnutí pod vodou
 • komfortní ruční zpracování z dvoukomorových kartuší pomocí MC-Fastpack Power-Tool
 • vysoká chemická odolnost proti kyselinám a louhům
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování

 1.  

Aplikace

 • lepení betonu a oceli (např. chemické kotvy, dodatečně montované díly)
 • lepení lepených pakrů (např. MC-Surfacepacker LP) při injektážních pracích
 • povrchové uzavření trhlin při provádění injektážních prací, uzavření trhlin a řezaných spár
 • uzavření / egalizace děr po vrtání, pórů a lunkrů
 • opravné práce malého plošného rozsahu
 • dlouhodobé napojení sanačních rukávů a šachet

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123