Vlastnosti

 

 • nízkoviskózní, dvojsložková expanzní pryskyřice s rychlou reakcí
 • velký nárůst objemu, nevytváří dlouhodobý tlak
 • vytlačuje vodu, vodotěsný
 • odolný tlaku, tlumí vibrace
 • odpovídá třídě B2 dle DIN 4102 v injektážním médiu
 • všeobecné schválení od institutu DIBt pro injektáž proti podzemní vodě
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, inhalace periodická, zpracování

Aplikace

 • zastavení silných průsaků vody ve stavebních výkopech nebo konstrukcích
 • vyplnění dutin do průměru 60 cm (bez kameniva)
 • uzavření prostupů a kotevních otvorů
 • částečné zvýšení únosnosti podloží

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123