Vlastnosti

 • dvousložkové lepidlo na polyuretanové bázi připravené k okamžitému použití
 • tixotropní, stabilní, špachtlovatelný
 • dobrá přídržnost na suchých až matně vlhkých minerálních a kovových podkladech
 • rychlý nárůst pevnosti
 • vysoká pevnost v tahu a tlaku
 • překlenující trhliny, elastický ve zreagovaném stavu
 • komfortní ruční zpracování z dvoukomorových kartuší pomocí MC-Fastpack Power-Tool

Aplikace

 • lepení minerálních a kovových stavebních hmot (beton, ocel, plasty)
 • lepení lepených pakrů při injektážních pracích (např. MC-Surfacepacker LP)
 • povrchové zatmelení a bandážování trhlin / uzavření trhlin a řezaných spár
 • uzavření / egalizace děr po vrtání, pórů a lunkrů
 • opravné práce malého plošného rozsahu
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123