Vlastnosti

 • nízkoviskózní duromerová pryskyřice na polyuretanové bázi
 • krátká doba reakce
 • pění bez kontaktu s vodou
 • zvětšení objemu během reakce
 • rovnoměrná struktura pórů (uzavřené póry)

Aplikace

 • dočasné utěsnění trhlin, spár a dutin ve stavebních konstrukcích; určeno pro suché, vlhké konstrukce, jakož i konstrukce obsahující vodu nebo propouštějící tlakovou vodu
 • zastavení průsaků vody
 • utěsnění štětových a podzemních stěn v oblasti podzemní vody
 • utěsnění napojení rour a rukávových vložek do šachet
 • těsnící injektáž průsaků mezi šachetními skružemi, průchody potrubí a napojení hrdel
 • vyplňování dutin
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, inhalace periodická, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123