Vlastnosti

 • jednosložkový, obohacený polymery
 • odolný teplotám do -20 °C
 • otevřený difúzi vodních par a zpomalující účinky karbonatace
 • odolný střídání teplot a účinkům posypových solí
 • zpracovatelný ručně a strojně
 • možná úprava povrchu vyhlazením, zafilcováním
 • bez nutnosti ošetřování
 • vynikající přídržnost
 • kompatibilní se systémy MC-Color Flex-line
 • vyhovuje požadavkům TL/TP OS pro systémy OS 5b

Aplikace

 • ochranný systém pro pozemní a inženýrské stavby
 • ochranný krycí systém pro ochranu betonových konstrukcí s vysokým rizikem trhlin
 • certifikován dle ČSN EN 1504-2 pro princip č. 1, 2 a 8; metoda 1.3, 2.2 a 8.2
 • scénář expozice dle směrnice REACh: periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123