Vlastnosti

  • MC-DUR 1177 WV-A se využívá při aplikaci produktu ombran flex (trvale pružná ochranná vrstva pro konstrukce šachet v oblasti odpadních vod) na matně vlhkých nebo neminerálních podkladech, při zpracování produktu ombran flex jako hmoty pro utěsnění spár, a také při zvláštním chemickém, tepelném zatížení a zatížení UV zářením

Aplikace

  • penetrace ploch v oblasti odpadních vod při použití produktu ombran flex
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123