Vlastnosti

  • na bázi cementu, jednosložkový, pojivo bez trikalciumaluminátu (bez obsahu C3A)
  • vodonepropustný, odolný mrazu
  • schopný difúze vodních par
  • odolný proti velmi silnému zatížení sulfáty
  • dobrá přídržnost na minerálních, cementem pojených podkladech
  • zpracovatelný ručně a strojně

Aplikace

  • utěsnění stavebních dílů ve styku se zeminou, např. betonové a cihelné kanalizační šachty, nádrže
  • utěsnění proti kapilární vodě, provlhnutí z okolní zeminy a netlakové povrchové prosakující vodě
  • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace (příležitostná, periodická), zpracování

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123