Vlastnosti

 • zpracovatelný metodou suchého torkretu
 • zpracovatelný ručně na vodorovných plochách
 • klasifikován jako typ 1 podle směrnice DVGW W 300
 • zkoušen a schválen podle směrnice DVGW W 347
 • typ 1 nevyžaduje schválení podle směrnice DVGW W 270
 • otevřený difúzi vodních par a vodonepropustný
 • malta třídy R4 dle ČSN EN 1504-3

 

Aplikace

 • opravná malta nanášená metodou suchého torkretu pro opravy svislých a stropních ploch nádrží na pitnou vodu, čistíren vody a betonových dílů v oblasti ochrany pitné vody
 • vhodný pro betonové díly se statickou funkcí i bez statické funkce
 • vhodný pro vyrovnávací vrstvy na vodorovných plochách
 • vhodný pro vytváření náběhů (fabiónů)
 • certifikován a zatříděn dle ČSN EN 1504-3 pro principy č. 3 a 7, jakož i metody 3.1, 3.3. a 7.1

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123