Vlastnosti

 • jednosložkový, cementové pojivo
 • nanášení metodou suchého torkretu
 • zkoušen a schválen podle směrnice DVGW W 347
 • klasifikován jako typ 1 podle směrnice DVGW W 300
 • typ 1 nevyžaduje schválení podle směrnice DVGW W 270
 • v souladu s třídou expozice XTWB
 • otevřený difúzi vodních par a vodonepropustný
 • vysoce odolný proti síranům
 • malta třídy R3 dle ČSN EN 1504-3

 

Aplikace

 • stříkaný beton pro opravy svislých a stropních ploch nádrží na pitnou vodu, čistíren vody a betonových dílů v oblasti ochrany pitné vody
 • vhodný pro betonové díly se statickou funkcí i bez statické funkce
 • vhodný pro velkoplošné i hluboké defekty a pro zvýšení krytí výztuže
 • certifikován a zatříděn dle ČSN EN 1504-3 pro principy č. 3 a 7, jakož i metody 3.3, 7.1 a 7.2

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123