Vlastnosti

  • dvousložková, pigmentovaná epoxidová pryskyřice pro použití v průmyslu
  • provádění krycích vrstev se zvýšenou schopností překlenování trhlin v podkladu a se zvýšenou mechanickou a chemickou odolností
  • lze aplikovat v hladkém, protiskluzném a / nebo antistatickém provedení

Aplikace

  • krycí vrstvy s kombinovaným chemickým a mechanickým namáháním nebo častějším používáním
  • určeno pro použití v průmyslu nebo srovnatelných oblastech
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace (příležitostná, periodická), zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123