Vlastnosti

  • vodou dispergovaná, dvousložková, transparentní epoxidová pryskyřice
  • dobrá přídržnost na matně vlhkých minerálních podkladech
  • zpomaluje vypařování vody z čerstvého betonu

Aplikace

  • penetrace pod/na polymer-cementový podlahové potěry a pod krycí nátěry na bázi reakčních pryskyřic
  • impregnace betonových ploch a potěrů
  • ošetření čerstvého betonu, zvláště v chemicky namáhaných oblastech
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace neustálá, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123