Vlastnosti

  • dvousložková, transparentní epoxidová pryskyřice bez obsahu rozpouštědel
  • dle směrnice EU-VO 2004/42 (Decopaint): 0% obsah VOC (0 g/l)

 

Aplikace

  • pojivo pro penetrace a stěrkovací směsi na minerálních podkladech
  • vhodný pro použití v interiérech v prostorách s velkým pohybem lidí
  • pojivo pro vyrovnávací stěrky
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace (neustálá, častá), zpracování

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123