Vlastnosti

  • dvousložková, fialově červená-transparentní epoxidová pryskyřice
  • elektrický průrazný odpor > 500 MΩ
  • použití na mladý beton (stáří > 7 dnů dle TL/TP BEL-EP)

Aplikace

  • penetrace, pečetící vrstvy a vystěrkování mostovek dle směrnice ZTV-ING, část 7
  • nátěry parkovacích ploch, ramp, jímek atd., pod schválené vyztužené vrstvy
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123