Vlastnosti

  • dobrá chemická odolnost (viz. tabulka odolností), zvláště proti olejům a pohonným hmotám
  • Mycoflex 250 SP = tuhý, tixotropní, aplikuje se stříkací pistolí nebo špachtlováním, přípustné celkové přetvoření: 15 %
  • Mycoflex 250 VE = tekutý, samonivelační, přípustné celkové přetvoření: 10 %
  • použitelný na beton, omítky, cihly, dřevo, povrchy z epoxidových a polyuretanových pryskyřic

Aplikace

  • elastické těsnění spár v pozemním a podzemního stavitelství, u staveb z prefabrikátů a montovaných staveb
  • podlahové spáry v průmyslových halách, výrobních provozech, podzemních garáží a parkovacích domech
  • napojovací a dilatační spáry na balkónech a terasách

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123