Vlastnosti

  • připravený k použití – pouze se smíchá s vodou
  • jemně tekutý
  • vysoká počáteční i finální pevnost
  • rychlý rozvoj pevností, i při nízkých teplotách
  • odolný olejům, vodě a rozmrazovacím solím
  • kompenzované smrštění (technický list DBV 5.6.)

Aplikace

  • zalévání přesného strojního zařízení, založení strojů, mostových ložisek, kolejí pro jeřáby, turbín, motorů, ocelových konstrukcí apod.
  • zalévání ocelových prvků v betonových konstrukcích
  • zalévání otvorů a výřezů v betonu
  • zalévání propadajících se výlezů kanalizačních šachet a jejich srovnání s okolním povrchem vozovky

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123