Vlastnosti

 • připravený k použití – pouze smíchat s vodou
 • vysoce tekutý
 • vysoké pevnosti
 • vysoká přídržnost k dobře připraveným betonovým a zděným podkladům
 • vysoce odolný mrazu a rozmrazovacím solím zkouškou CDF (odpad 510 g/m2, 56 cyklů)
 • kompenzace smrštění
 • bez chloridů
 • nehořlavý, třída A1 dle EN 13501-1
 • certifikován jako zálivková malta podle směrnice VeBMR DAfStB
 • certifikován podle EN 1504-6 jako kotevní materiál

Aplikace

 • zalévání přesných strojů, základů strojů, mostních ložisek, kolejí pro jeřáby, turbín, motorů a ocelových konstrukcí
 • zalévání, upevňovacích šroubů, ocelových prvků v betonu, pevných spojů mezi prefabrikovanými dílci nebo prefabrikovaným dílcem a betonem litým na stavbě
 • vhodný pro třídy expozice XO, XC 1-4, XD 1-3, XS 1-3, XA 1-3 a XF 1-4 podle EN 206
 • vystavení alkalicko-křemičité reakci pro třídy vlhkosti WO, WF, WA

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123