Vlastnosti

  • Pro okamžité použití – pouze se smíchá s vodou
  • Dobrá tekutost směsi
  • Vysoké počáteční i konečné pevnosti
  • Objemově stálý výrobek (dle pokynu Německého betonářského svazu č. 5.6)
  • S vysokou přilnavostí k řádně připraveným betonovým plochám a taktéž ke zdivu
  • Bez obsahu chloridů
  • Mrazuvzdorná hmota s odolností proti rozmrazovacím solím
  • GISCODE : ZP1

Aplikace

  • Pro k podlití / zalití přesných strojů, základů strojů, mostních opěr, kolejnic jeřábové dráhy, turbín, motorů, ocelových konstrukcí
  • Pro k zalití upevňovacích čepů, ocelových zabudovaných prvků v betonu, nepohyblivých spár mezi prefabrikáty či mezi prefabrikáty a staveništním betonem

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123