Podlahové ochranné vrstvy

Betonové povrchy používané na vícepodlažních parkovištích a v podzemních garážích jsou rozděleny na podlahové desky, podhledy, exponované oblasti a rampy. Nátěry na těchto čtyřech typech ploch jsou vystaveny různým vlivům. Proto se technické požadavky na příslušný nátěrový systém liší.

Otevřená parkovací patra

Na otevřených parkovacích patrech, která jsou úplně vystavena vlivům počasí, působí na systém nanášených hmot více expozicí než na uvnitř ležící plochy. K tomu patří horko v důsledku slunečního záření, ultrafialové světlo a rychlé změny teplot při krátkých bouřkách s deštěm. V některých regionech se k tomu přidávají v zimním půlročním období chlad, led a sníh. Jako ochranné vrstvy se na otevřených patrech většinou používají systémy OS 10 a OS 11.

Rampy

Na rampách parkovacích domů a podzemních garáží jsou podlahové povlaky silně mechanicky namáhány akcelerujícími a brzdícími vozidly. Proto jsou na takových plochách běžně aplikovány ochranné systémy s vysokou odolností vůči otěru (systémy OS 8), často v kombinaci s pečlivě zakotvenými, tvrdými příměsi kameniva a posypovými písky.

Vytvoření detailů

Funkčnost těsnícího ochranného systému povrchu, jako například systému MC-DUR TopSpeed flex plus (systém OS 10), je závislá na profesionálním vytvoření přechodů mezi navazujícími stavebními částmi a také na napojení průchodů, odvodňovacích drážek nebo podobných vestavěných prvků. Proto musí být provedení detailů napojení naplánováno obzvlášť pečlivě.

Mezipatra

Pojížděné stropní panely mají ve většině parkovacích garáží největší podíl ploch. V parkovacích domech jsou takové parkovací stropní plochy většinou ze strany otevřené, v podzemních garážích jsou zavřené. Mezipatra jsou doménou pro robustní ochranné vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice a technologie KineticBoost® (systém OS 8), příležitostně s bandážemi trhlin. Někteří odborní projektanti upřednostňují na těchto plochách ochranné vrstvy se schopností přemostění trhlin (systémy OS 10 a OS 11).

Podlahová deska přicházející do styku se zemí

Pro podlahové desky parkovacích garáží přicházející do styku se zemí vybírají projekční a architektonické kanceláře většinou systémy na bázi epoxidové pryskyřice nebo technologie KineticBoost® (systémy OS 8). Takové plochy musí být pro trvalé adhezní spojení s dlouhou životností před nanášením vrstev pečlivě otryskány a utěsněny.

 

 

DWG downloading

Die Funktionalität eines abdichtenden Oberflächenschutzsystems, wie z.B. des MC-Floor TopSpeed flex plus OS 10 Systems, ist abhängig von der fachgerechten Ausbildung der Übergänge angrenzender Bauteile sowie dem Anschluss von Durchdringungen, Entwässerungsrinnen oder ähnlicher Einbauteile. Deswegen muss die Ausführung der Anschlussdetails besonders sorgfältig geplant sein.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123