Výzvy a řešení

Jak při nové stavbě parkovacího domu nebo podzemní garáže, tak i při jejich sanaci sleduje projektant vždy cíl, aby chránil železobeton před chloridy, a také aby vodotěsně uzavřel veškeré trhliny a spáry v betonu. Kromě toho klade velký důraz na to, aby stavební dílo bylo světlé a optimálně uspořádané pro uživatele. Investor si naproti tomu přeje především robustní a trvalá řešení. Při sanaci bude ale také požadovat minimální doby uzavření a výpadků, aby bylo možné garáž zase rychle uvést do provozu. Tato rozmanitost technických a tvůrčích zadání úkolů ukazuje, že parkovací domy a podzemní garáže vyžadují individuální detailní projektování a odpovídající odborné znalosti. Přitom pomáhají naši odborní poradci s obsáhlou expertízou, osvědčenými produkty a inteligentními řešeními.  

Utěsnění spár ve stropu prostřednictvím injektážní technologie

Trvale vysoce zatížitelné utěsnění spár

Pokud přístup k vnější ploše utěsňované stavební části není možný, nebo je požadováno dodatečné utěsnění meziprostorů stavebního objektu jako například spár ve stropu, tak společnost MC nabízí s dlouhodobě odolnou a s podzemní vodou se snášející hydrostrukturní pryskyřicí MC-Injekt GL-95 TX jisté a trvalé řešení. Měkce pružně těsnící injektážní pryskyřice na bázi akrylátu je kromě toho odolná vůči změnám teplot při mrznutí a tání, proto je ideálně vhodná pro parkovací domy a podzemní garáže. 

Utěsnění podlahových desek pomocí bandáží pro zakrytí trhlin

Těsné proti vodě působící z vnějšku

Utěsnění trhlin v podlahových deskách představuje neustále vysoké požadavky na používané systémy. Trvalé utěsnění dosáhnete se strukturou systému z injektáží, bandáží pro zakrytí trhlin a také z pružného, trhliny překlenujícího, mechanicky vysoce odolného systému ochranných vrstev společnosti MC. Tento systém přesvědčuje nejen s velmi dobrou přilnavostí k betonovému podkladu, nýbrž také prokázal svoji těsnost při použití u vody působící ze zadní strany až do tlaku 1,2 bar.

Statické zesílení s náhradou betonu

Sanace stavebních částí ze železobetonu a obnovení jejich nosnosti.

Parkovací domy jsou v zimních měsících často vystaveny silnému zanášení chloridů. Železobeton může být v průběhu několika let obzvlášť u podpěr při nedostatečné ochraně poškozen tak, že se musí vyměnit dokonce až za výztuž. V tom případě jsou žádány systémy náhrady betonu, se kterými se může obnovit nosnost vzpěr. Produkt Nafufill KM 250 splňuje prokazatelně veškeré požadavky technologie betonu, které jsou nutné pro ochranu proti korozi, spojení a požární ochranu výztuže. Náhrada betonu R4 společnosti MC je staticky započitatelná, odolná proti požáru a ohni a používá se na vnitřních a vnějších stavebních částech k obnovení profilu míst výlomu a také ke zvýšení betonové krycí vrstvy. Je kromě toho připuštěná jako malta pro uložení anod systémů KKS.     

Statické zesílení s CFK - systémy na bázi karbonových vláken

Obnovení nosnosti stavebních částí ze železobetonu

Stavební části v parkovacích domech s vadnou, zkorodovanou nebo poškozenou výztuží mohou být s nízkými náklady zesíleny také pomocí materiálů vyztuženými karbonovými vlákny (CFK). Pro zesílení pevnosti v tahu při ohybu se mohou použít lamely vyztužené karbonovými vlákny CFK, které se nalepí do drážek nebo na povrch. U podpěr s nízkou kvalitou betonu se může prostřednictvím celoplošného ovinutí pomocí karbonovými vlákny vyztužených tkanin aktivovat víceaxiální pevnost betonu a nosnost se může zvýšit až na dvojnásobek.  

Obsáhlá ochrana povrchů z betonu

Ochranné systémy – barevné ztvárnění ploch v kombinaci s ochranou proti graffiti

Ten, kdo by nechtěl pouze trvale chránit stavební podstatu své parkovací garáže, nýbrž by chtěl také realizovat hlavní koncept barev pro uživatele, najde s MC-Color ideální systém pro ochranu povrchu. Vedle vynikajících vlastností při ochraně betonu, umožňuje rozmanitost barev systému individuální utvoření barvy stěn. Ochranné systémy jsou otevřené pro difúzi vodní páry, zpomalují karbonataci a chrání beton před agresemi mrazu a posypových rozmrazovacích solí. MC-Color Flair vision disponuje například excelentní stabilitou odstínu, extrémně nízkým příjmem nečistot a lehce se čistí. Dokonce znečištění malbami sprejem tzv. graffiti se dají rychle odstranit pomocí systémového čisticího prostředku MC-Cleaner G.    

Dlouhodobá ochrana pro parkovací plochy pod širým nebem

Ochranná vrstva podlah s vysokou odolností proti opotřebení

Pro ochranu povrchu plošiny parkovacího domu, která je volně vystavená povětrnostním vlivům se ze strany směrnice doporučuje systém OS 11. Podle definice jsou to systémy ochranných vrstev pro frekventované plochy s minimálně zvýšeným dynamickým překlenutím trhlin 0,3 mm. Zkušenost ovšem ukazuje, že především v mechanicky vysoce namáhaných oblastech jako zatáčkách, rampách nebo stoupacích spirálových plochách je možné již po krátké době užívání konstatovat jevy opotřebení. Lépe vhodný pro tyto oblasti a pro téměř všechny oblasti v parkovacím domě je proto tuhý OS 8-systém MC-DUR 1252. Vysoká odolnost tohoto systému proti opotřebení byla potvrzena nejen ve zkouškách sjízdnosti, nýbrž se také především osvědčila v praxi. Těsnost produktu MC-DUR 1252 zajišťuje kromě toho trvalou ochranu konstrukce z železobetonu před chloridy.

Vysoce výkonná ochranná vrstva pro podlahy parkovacího domu

Nanášení vrstev na podlahy parkovacího domu až do teplot 2° C a po 2 dnech opět možnost užívání

Pokud jde o to, provést rychlou sanaci podlah parkovacího domu a minimalizovat doby výpadků, pak je MC-Floor TopSpeed tou nejlepší volbou. S tímto systémem můžete podlahy parkovacího domu sanovat během několika hodin a nejpozději po 48 hodinách je můžete opět plně zatížit. Multifunkční speciální pryskyřicový systém se nechá zpracovávat dokonce při teplotách mezi + 2 °C až + 35 °C a také při vlhkosti podkladu a vzduchu. Vytvrdne rychle, a je velmi odolný proti otěru a poškrábání a také proti ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům      

Přechod přes spáry jako trvale tiché řešení

Řešení spár umožňuje přejíždění bez otřesů a bez hlučnosti

Je jedno, zda v čistě parkovacích domech nebo podzemních garážích v obytných zařízeních: Trvalé přejíždění nerovných spár vede ke stálému hluku a k vibracím, které mohou mít negativní účinek na podstatu stavby. Se spárovým profilem MC-Floor Connect je zde nyní pro k dispozici trvalé a tiché řešení pro takové problémy se spárami. Spárový profil bude integrován do podkladu během krátké doby beze švu a v jedné rovině s podlahou. Tím bude spolehlivě zabráněno rázovým zatížením a hluku. Je ve výsledku robustní a nechá se přejíždět bez otřesů a bez hluku. 

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123