Silný, silnější, MC-DUR PowerCoat

Ať už čištění přehřátou párou, mechanické namáhání vysokozdvižnými vozíky, rázové namáhání padajícími nástroji – v každodenní praxi musí průmyslové podlahy odolávat současně velkému množství nejtvrdších namáhání. Konvenční speciální podlahy zde často narážejí na své limity, protože jejich přednosti jsou často zaměřeny pouze na jednu oblast výkonu.

Extrémní odolnost

MC-DUR PowerCoat je odolné řešení průmyslové podlahy pro všechny náročné oblasti použití: PU/minerální hybridní podlahový systém má extrémně vysokou odolnost proti chemickému, mechanickému a tepelnému namáhání. Byl speciálně navržen tak, aby dokázal vydržet velké množství extrémních zátěží současně.

 • MC-DUR PowerCoat odolává mechanickému zatížení, např. od vysokozdvižných vozíků nebo padajících nástrojů.

 • PU/minerální hybridní podlahový systém má extrémně vysokou odolnost proti chemickému namáhání.

 • Ani při vysokém tepelném zatížení až 120 °C neztrácí průmyslový podlahový systém svou vazbu k podkladu.

 • Aby se zabránilo zraněním způsobeným uklouznutím, zakopnutím nebo pádem, lze protiskluznost MC-DUR PowerCoat přizpůsobit konkrétním potřebám – dokonce i pro trvale mokré nebo mastné podlahy.

 • Speciální vlastnosti systému umožňují vynikající schopnosti čištění a dekontaminace tak, aby podlaha vždy splňovala požadavky na nepřímý kontakt v potravinářském průmyslu. Možné je i čištění vysokotlakou párou.

 • Díky vysokému stupni odolnosti lze podlahy používat po mnoho let. To šetří cenné zdroje i náklady na údržbu a opravy.

Vzbudili jsme Váš zájem?

Využijte nyní náš kontaktní formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět.

Kontaktní formulář

Systém

person
Nový PU/minerální hybridní podlahový systém

MC-DUR PowerCoat je založen na polymerní emulzi skládající se z vodné polyemulze a složky polymerního tvrdidla. Smícháním s minerálním plnivem vznikne tekutý nátěr nebo malta, kterou lze zpracovat  a položit tak PU/minerální hybridní podlahu.

 

Produkty

person
MC-DUR PowerCoat 200

MC-DUR PowerCoat 200 lze použít jako penetrační nátěr a krycí nátěr pro MC-DUR PowerCoat 240 / 280 současně.

 

>>K produktu

person
MC-DUR PowerCoat 240

Samonivelační PU/minerální hybridní podlaha o tloušťce vrstvy 4 - 6 mm. V případě velkého mechanického zatížení a tepelného namáhání do 80 °C zůstává systém dlouhodobě plně funkční.

 

>>K produktu

person
MC-DUR PowerCoat 280

Pokud se požadavky na tepelné a mechanické namáhání zvýší, nabízí MC-DUR PowerCoat 280 maximální bezpečnost s tloušťkou vrstvy 8 mm a více. Extrémně odolný systém odolá teplotám až 120 °C.

 

>>K produktu

person
Barevné pigmenty

Všechny produkty jsou barveny přidáním hotové barvy MC-DUR PowerCoat Color. Řada MC-DUR PowerCoat Color zahrnuje barvy červenou, žlutou, zelenou a šedou.

Vzbudili jsme Váš zájem?

Využijte nyní náš kontaktní formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět.

Kontaktní formulář

MC-DUR PowerCoat 240

person
Vysoce zatížitelný tekutý povlak

 • Tloušťka vrstvy 4 - 6 mm
 • Teplotně stálý do 80 °C
 • Vhodný pro lehké čištění párou
 • Chemicky a mechanicky silně zatížitelný
 • Vysoká zatížitelnost rázem
 • Individuálně nastavitelné protiskluzové vlastnosti

person
Skladba systému

 • Penetrace: MC-DUR PowerCoat 200
 • Posyp: Křemičitý písek, zrnitost 0,5 - 1,2 mm
 • Ochranná vrstva: MC-DUR PowerCoat 240

person
Volitelná protiskluznost

 • Abstreuung: např. Křemičitý písek, zrnitost 0,5 - 1,2 mm
 • Pečetící nátěr: MC-DUR PowerCoat 200

MC-DUR PowerCoat 280

person
Extrémně zatížitelný maltový povlak

 • Tloušťka vrstvy 8 - 12 mm
 • Teplotně stálý do 120 °C
 • Vhodný pro vysokotlaké čištění párou
 • Chemicky a mechanicky velmi silně zatížitelný
 • Velmi vysoká zatížitelnost rázem
 • Individuálně nastavitelné protiskluzové vlastnosti

person
Skladba systému

 • Penetrace: MC-DUR PowerCoat 200
 • Posyp: Křemičitý písek, zrnitost 0,5 - 1,2 mm
 • Ochranná vrstva: MC-DUR PowerCoat 280

person
Volitelná protiskluznost

 • Posyp: např. Křemičitý písek, zrnitost 0,5 - 1,2 mm
 • Pečetící nátěr: MC-DUR PowerCoat 200

Stahování

Vzbudili jsme Váš zájem?

Využijte nyní náš kontaktní formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět.

Kontaktní formulář

Detaily zpracování

person
Zakotvení v okrajových oblastech

Pro dobré spojení s podkladem bude u MC-DUR PowerCoat provedeno zakotvení k podkladnímu betonu. Toto je účinné tehdy, když je zářez proveden v co nejmenší vzdálenosti od ukončení plochy rovnoběžně s vnější hranou systému.

person
Napojení na odpadní žlaby

Při přivádění kapalin do odvodňovacích systémů musí být zohledněna teplota a také doba přivedení. Při dlouho trvajícím přivádění kapalin s vysokou teplotou je třeba žlaby a podlahové vpusti obložit pružnými materiály, aby do okolního podkladu nebyla vnášena žádná dodatečná pnutí.

person
Dilatační spáry

Dilatační spáry v podkladu je třeba bez výjimky převzít do ochranné vrstvy. Mohou být uzavřeny pomocí trvale pružných těsnicích tmelů pro vyplnění spár.

person
Náběhové fabióny

Pro zachování hygienických podmínek, například v oblastech potravinářského a farmaceutického průmyslu, bude z hlediska čištění vhodné uspořádání přechodů z podlahy k vystupujícím stavebním částem zajištěno prostřednictvím vybudování plynulých náběhových fabiónů.

Vzbudili jsme Váš zájem?

Využijte nyní náš kontaktní formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět.

Kontaktní formulář

Vzbudili jsme Váš zájem?

Potřebujete více informací nebo byste si rádi zajistili přímo svou nabídku? Kontaktujte nás nyní a my se vám co nejdříve ozveme.


Odeslat
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123