Tyto webové stránky jsou informační nabídkou (informace podle § 5 TMG):

 

MC-BAUCHEMIE MÜLLER GmbH & Co. KG

Chemische Fabriken

Am Kruppwald 1-8

46238 Bottrop

 

Zastoupená:

Osobně odpovědní partneři:

Uwe Dowiasch,

MC-Bauchemie Müller GmbH

Obchodní rejstřík č. B 888 - Místní soud Essen

Dr. Ekkehard zur Mühlen, Nicolaus M. Müller.

 

Kontakt:

Tel.: +49 20 41 101-0

Fax: +49 20 41 101-400

E-mail: info(at)mc-bauchemie.de

Vstup do rejstříku:

Právní forma: KG

Sídlo: 45133 Essen

 Číslo obchodního rejstříku: A 1052 - Místní soud Essen

 

Daň z přidané hodnoty:

Identifikační číslo pro daň z prodeje podle § 27a Umsatzsteuergesetz:

DE 11 98 80 525

 

Kontaktní osoba pro dotazy týkající se webových stránek:

Saki M. Moysidis, marketing a komunikace

Telefon: (0 20 41) 101-0

Fax: (0 20 41) 101-688

 

E-mail: webmaster(at)mc-bauchemie.de

 

Řešení sporů

Nejsme připraveni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

 

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 odst. 1 TMG (německý zákon o telemédiích). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Pokud se o takovém porušení dozvíme, příslušný obsah okamžitě odstraníme.

Naše internetové stránky jsme pečlivě sestavili. Přesto nemůžeme zaručit, že jsou všechny informace správné a úplné.

Informace uvedené na našich webových stránkách je třeba chápat výhradně jako obecné informace o společnosti MC. Nenahrazuje odborné poradenství ani neslouží jako produktové poradenství nebo jako návod k použití či zacházení s produkty MC.

Pokud jde o konkrétní dotazy týkající se našich produktů a služeb, prosíme vás, abyste se na nás obrátili prostřednictvím těchto webových stránek nebo přímo na jedno z našich servisních středisek.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za přímé či nepřímé vady nebo škody vzniklé v důsledku použití těchto informací.

Informace na těchto webových stránkách podléhají neustálým revizím a budou měněny bez předchozího upozornění. Ani za tyto informace nepřebíráme žádnou odpovědnost.

 

Odpovědnost za odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení zákona rozumné. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

 

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Duplikace, zpracování, distribuce nebo jakákoli forma komercializace takového materiálu nad rámec autorského zákona vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123