Všeobecné pokyny a informace o povinnostech

 

Společnost MC-Bauchemie bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje zpracujeme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a také s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

Odpovědný

 

Odpovědným na této webové stránce je: 

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

 

Müllerstraße 1-8

 

46238 Bottrop

 

Německo

 

Telefon: +49 (0) 2014 101-0

 

Telefax: +49 (0) 2014 101-400

 

E-mail: info(a)mc-bauchemie.de

 

Osoba pověřená ochranou dat

Pro náš podnik jsme jmenovali osobu pověřenou ochranou dat:

Andreas Kuczera

 

Evidence dat na naší webové stránce

 

Cookies

Internetové stránky používají částečně takzvané cookies. Cookies nezpůsobí na Vašem počítači žádnou škodu a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby učinily naši nabídku optimálnější pro uživatele, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se odkládají na Vašem počítači a které Váš prohlížeč ukládá do paměti.

 

Většina zde použitých cookies jsou takzvané “sezónní cookies”. Po ukončení Vaší návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní cookies zůstávají uloženy v paměti na Vašem koncovém zařízení až do okamžiku, kdy tyto vymažete. Tyto cookies Vám umožňují, abyste při příští návštěvě opět poznali Váš prohlížeč.

 

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies, a abyste cookies povolili pouze v jednotlivém případě, abyste vyloučili akceptování cookies pro určité případy nebo všeobecně, a také abyste aktivovali automatické smazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

 

 

Cookies, které jsou nutné k provádění elektronického komunikačního procesu nebo k poskytnutí určitých, Vámi požadovaných funkcí, jsou uloženy do paměti na základě článku 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem o ukládání cookies do paměti za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud se ukládají do paměti jiné cookies (například cookies pro analýzu Vašeho chování při surfování), tak jsou tato v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů ošetřena zvlášť.

Předávání do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor není (s výjimkou cookies externích komponent, pro které je toto výslovně udáno) zamýšleno.

 

 

Serverové soubory log

My jako provozovatel webové stránky stahujeme a ukládáme do paměti automaticky na základě našeho oprávněného zájmu (článek 6 odst. 1 písm. F obecného nařízení o ochraně osobních údajů) informace do takzvaných serverových souborů log, které Váš prohlížeč automaticky předá nám. Toto jsou:

 

- Typ prohlížeče a verze prohlížeče

 

- Použitý operační systém

 

- Referenční URL

 

- Jméno hostitele zpřístupňujícího počítače

 

- Přesný čas serverové poptávky

 

- Adresa IP

 

Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí.

Serverové soubory log se ukládají do paměti na dobu max. 7 dní a následně se smažou. Ukládání dat do paměti se děje z bezpečnostních důvodů, aby bylo možné prozkoumat a objasnit případy zneužití. Pokud se musí data uschovat z důvodů prokazování, budou vyloučena z vymazávání až do dob, kdy bude případ definitivně vyjasněn. Pro tuto dobu bude zpracování omezeno.

 

 

Kontaktní formuláře 

Nabízíme Vám kontaktní formulář, abyste mohli s námi vstoupit do kontaktu online na dobrovolné bázi. V rámci kontaktního formuláře evidujeme osobní údaje (jméno, příjmení, údaje o adrese, telefonní čísla, e-mailová adresa), téma a obsah Vaší zprávy a také Vámi poptávaný informační materiál. Tato data využíváme k tomu, abychom odpověděli na Váš dotaz. Se zpracováním údajů sledujeme oprávněný zájem o odpovědění na Vaše dotazy (článek 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Kromě toho jsme zavázány k uchování údajů na základě obchodně právních a daňově právních předpisů (článek 6 odst. 1 písm. c obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Předávání údajů dál se uskutečňuje našemu hostitelskému poskytovateli služeb, který z našeho příkazu hostí internetovou stránku. Předání dál třetím osobám se neuskutečňuje. Výše uvedené údaje plánujeme uchovávat po dobu 10 let a poté smazat. Předávání do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor není zamýšleno.

 

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem služby je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Funkce Google Analytics používá takzvané "Cookies". To jsou textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači, a které umožňují analýzu užívání webové stránky z Vaší strany. Prostřednictvím Cookie vytvořené informace o používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA, a tam jsou ukládány do paměti.

 

Ukládání souborů Google-Analytics-Cookies do paměti se uskutečňuje na základě článku 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem o analýzu chování uživatele, aby mohl optimalizovat jak jeho webovou nabídku, tak i jeho reklamu.

 

Anonymizace IP

 

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Díky tomu bude Vaše IP adresa Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru před zasláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam bude zkrácena. V příkazu provozovatele této webové stránky bude používat Google tyto informace, aby vyhodnotil Vaše užívání webové stránky, aby sestavil zprávy o aktivitách na webové stránce a aby vůči provozovateli webové stránky poskytl další služby ve spojení s užíváním webové stránky a užíváním internetu. V rámci funkce Google Analytics z Vašeho prohlížeče zaslaná IP adresa nebude sloučena s jinými údaji Google.

 

 

Plugin pro prohlížeč 

Ukládání cookies do paměti můžete zabránit odpovídajícím nastavení Vašeho software prohlížeče; upozorňujeme ovšem na to, že v tomto případě nebudete případně moct využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete kromě toho zabránit evidenci prostřednictvím Cookie vytvořených a k Vašemu užívání webové stránky se vztahujících údajů (včetně Vaší IP adresy) na Google a také zpracování těchto údajů prostřednictvím Google tím, že se stáhnete a nainstalujete plugin pro prohlížeč, který je k dispozici pod následujícím odkazem:

 

 

Nesouhlas s evidencí údajů

Můžete evidenci Vašich údajů prostřednictvím Google Analytics zabránit tím, že kliknete na následující odkaz. Bude nastaven Opt-Out-Cookie, který zabrání evidování Vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky:

 

Více informací k zacházení s uživatelskými údaji u Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Google:

 

 

Zpracování údajů o zakázce 

My jsme s Google uzavřeli smlouvu o zpracování údajů k zakázce a kompletně realizujeme přísná zadání německých úřadů pro ochranu osobních údajů při užívání funkce Google Analytics.

 

 

YouTube

Naše webová stránka využívá pluginy prostřednictvím Google provozované stránky YouTube. Provozovatel stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek, která je vybavena s YouTube-Plugin, tak bude vytvořeno spojení se servery YouTube. Přitom bude serveru YouTube sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili. Když jste přihlášeni ve Vašem účtu YouTube, tak umožníte YouTube, aby Vaše chování při surfování přiřadil přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomuto můžete zabránit tím, že se z Vašeho účtu YouTube odhlásíte. Užívání YouTube se uskutečňuje v zájmu působivého zobrazování našich nabídek on-line. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Další informace k zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube pod: .

V rámci YouTube neuchováváme žádné osobní údaje. Zasílání osobních údajů jiným příjemcům se neuskutečňuje.

 

 

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Některé procesy zpracování dat jsou možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí například nám prostřednictvím e-mailu zaslané neformální sdělení. Oprávněnost až do odvolání uskutečněného zpracování dat zůstává odvoláním nedotčena.

 

 

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího úřadu

V případě porušení práv na ochranu osobních údajů náleží postiženému právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího úřadu. Příslušným dozorčím úřadem v otázkách práv na ochranu osobních údajů je pro ochranu údajů a informační svobodu pověřený úřad pro spolkovou zemi Severní Porýní-Vestfálsko, Düsseldorf.

 

Právo na přenosnost údajů

Máte právo, údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho povolení nebo v rámci plnění smlouvy, nechat vydat sobě nebo nějaké třetí osobě v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud budete požadovat přímý přenos údajů nějaké jiné odpovědné osobě, tak se toto uskuteční pouze tehdy, pokud to bude technicky proveditelné.

 

 

Právo na informaci, opravu smazání, zablokování

Podle článku 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů jste vůči společnosti MC-Bauchemie kdykoliv oprávněni požádat o obsáhlé udělení informace k údajům, které jsou uloženy k Vaší osobě. Podle článku 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů můžete od nás kdykoliv požadovat opravu, smazání a zablokování jednotlivých osobních údajů.

 

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123