Výzvy & řešení

Pitná voda je naší důležitou životní potřebou a potřebuje zvláštní ochranu. V okruhu vody od získávání až po čištění a úpravu protéká četnými stavbami. Obzvlášť akumulaci v zásobnících pitné vody je přitom připisován zvláštní význam.


Pitná voda může nechráněný beton zásobníků pitné vody také poškodit. I samotné vysoce pevné betony mohou být trvale napadány například vodou s nízkým obsahem minerálů nebo silami abrazivního působení. Vedle toho dochází ve vedeních pitné vody neustále k netěsnostem, které tu a tam vedou k velkým ztrátám.   Společnost MC Vás podpoří při sanací nádrží pitné vody a vedení pro její dodávku s odborným, osobním poradenstvím a s komplexním portfoliem produktů.

Utěsnění trhlin a zachování stavební substance

Sealing cracks in potable water structures
Utěsnění stavebních objektů pitné vody s výkonnými injektážními systémy.

Na základě statických a / nebo dynamických zatížení dochází v nádržích pitné vody často ke tvoření trhlin. Následky: Ztráta vody a další poškození stavební substance. Přitom nemusí být vnitřní nanesená vrstva bezpodmínečně poškozená plošně.

 

Ať už jako přípravné opatření nebo pro rychlé a trvalé utěsnění trhlin – my Vám nabízíme například s MC-Injekt 2300 top a MC-Injekt 3000 HPS ověřené injektážní systémy, jejichž použití v kontaktu s pitnou vodou je možné bez jakýchkoliv obav. Přitom sází společnost MC na injektážní systémy na bázi polyuretanu a na hydrostrukturní pryskyřice, jak v elastickém, tak i v tuhém provedení.

Trvalá sanace poškozeného betonu

Obsáhlá Ochranné systémy v zásobních nádržích pitné vody

Pitná voda působí často škodlivě na stavební substanci staveb zásobních nádrží. Zvláštní roli přitom hraje obsah minerálů ve vodě. Obzvlášť měkká voda, chudá na minerály, napadá nechráněný beton rozrušujícím způsobem. Přitom dochází k vyluhováním pojiva a k následným škodám, které mohou jít až do závažné oblasti stability.

 

 

 

S obzvlášť vysoce odolnými systémy pro ochranu povrchu MC-RIM PW 101 a MC-RIM PW 301 Vám nabízíme vysoce výkonné ochranné vrstvy na minerální bázi. Jejich plynulé dodatečné utěsnění zajišťuje maximální bezpečnost a životnost. Portfolio je doplněno o systém náhrady betonu MC-RIM PW 201, o silikátovou stříkanou maltu MC-RIM PW 40 a stříkaný beton MC-RIM PW 80, který je vhodný pro použití při styku s pitnou vodou.

Sanace poškozených vedení pitné vody

Beschädigte Trinkwasserleitungen sanieren
Beschädigte Trinkwasserleitungen sanieren
Beschädigte Trinkwasserleitungen sanieren
S komplexním sanačním systémem společnosti MC

Často se nachází nádrže pitné vody mimo aglomerační centra a musí se překonávat dlouhé vzdálenosti prostřednictvím meziměstských zásobovacích vedení. Ale také městské rozvodné sítě disponují takovými potrubními vedeními pro dodávku pitné vody. Stárnutí materiálu, agresivní dna v zóně uložení nebo statická a dynamická zatížení vedou neustále ke škodám na vedeních pitné vody.

 

 

Se sanačním rukávcem Konudur PW-Liner je pro Vás k dispozici renovační systém pro potrubí pitné vody, který vyhovuje nejvyšším nárokům ohledně ochrany proti korozi a těsnosti. Epoxidovou pryskyřicí Konudur 180 PW impregnovaný sanační rukávec Konudur PW-Liner představuje třídu rukávu C (na základě normy EN ISO 11295), a disponuje potřebnými průkazy k bezpečnosti provozu a hygieně.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123