Výzvy a řešení

Mosty patří k nejvýznamnějším inženýrským stavbám a jsou již neodmyslitelnou součástí dnešní dopravní infrastruktury. Umožňují nám zvládnout topografické výzvy a ulehčují náš každodenní život při cestování a přepravě zboží. Představují jak ohledně projektování a výstavby, tak i ohledně jejich udržování velkou výzvu pro investory, architekty a projektanty. Narůstající výskyt dopravy, vyšší zatížení náprav a agresivní vlivy životního prostředí vedou kromě toho k vyššímu namáhání konstrukcí.

 

 

Společnost MC Vám dodá pro nové mostní stavby a pro udržování mostních staveb technicky vysoce kvalitní řešení, která splní veškeré požadavky, a která nabízí vysokou hospodárnost a také vysokou míru bezpečnosti, a optimální a kompetentní zákaznický servis – od projektování až po realizaci projektu.

Přísady do betonu, které vyhoví jakémukoliv požadavku.

Beton na míru

Mosty jsou stavby špičkové techniky. Musí mít dlouhou životnost, musí být bytelné a stabilní. Proto jsou také požadavky na ukládaný beton velmi vysoké. Čerstvý beton musí mýt dobrou konzistenci a musí být dlouho a dobře zpracovatelný, musí být obzvlášť tekutý a zcela samozhutňující. Vytvrzený beton by měl být vysoce pevný a také odolný vůči povětrnostním vlivům, mrazu, posypovým rozmrazovacím solím a vůči stárnutí. A to vše při nejvyšší kvalitě povrchu. Zkrátka a dobře: Mosty potřebují beton, který musí vyhovovat nejvyšším nárokům. My ho umožníme.

 

Se systémy, které jsou osvědčeny již řadu let, jako Centrament nebo Muraplast, a také s perfektním spojením ztekucení a robustnosti s novými generacemi MC-TechniFlow a MC-Power-Flow. Obdržíte nejlepší řešení pro Vaší mostní stavbu, bez ohledu na to, zda bude stavěna z betonových prefabrikátů nebo z transportbetonu.

Utěsnění mostních základů a ložisek mostu

Ochrana proti vodě v místech, kde dochází ke styku se zemí, pomocí spolehlivých utěsnění stavebního objektu.

Síla vody v zemi je obrovská a často nevypočitatelná; voda může rozmanitými cestami vniknout do základů podpěr, pilířů a ložisek. Profesionální a spolehlivé utěsnění stavebního objektu je proto pro trvalou ochranu nevyhnutelné.

 

Ať už s mnoho let osvědčenými silnými plastem modifikovanými bitumenovými ochrannými vrstvami řady Nafuflex, nebo s novými hybridními utěsněními bez obsahu bitumenu řady Expert Proof, zde najdete pro každý případ zatížení vhodné řešení pro bezpečné, bezešvé, bezespárové, pružné utěsnění.

Ochrana a estetika betonu

Pěkné uvedení nových staveb mostů na scénu s dlouhodobou ochranou.

Pokud chcete beton nových staveb mostů dlouhodobě chránit před nejrůznějšími namáháními ze strany povětrnostních vlivů, životního prostředí a dopravy, nebo vůbec před znečištěními a znetvořeními barevnými mazanicemi a/nebo pokud chcete stavební části barevně zhodnotit, tak jste s modulárním programem pro ochranu povrchu MC-Color na správné straně. Sestává ze tří řad produktů MC-Color Proof, MC-Color Flair a MC-Color Flex a celkem z devíti produktů, se kterými splníte veškeré výše jmenované požadavky a najdete pro každý případ použití vhodné řešení, ať už v transparentním, pigmentovaném, trhliny překlenujícím provedení, nebo také s ochranou nebo bez ochrany proti malbám sprejem.

Beton sanovat a chránit trvale

Pro nejvyšší míru bezpečnosti a životnosti

Mostní stavby z betonu a zdiva vyžadují na základě své exponované polohy a dlouholeté doby užívání sanační systémy a systémy pro ochranu povrchu, které jsou přesně přizpůsobené pro zákazníka. S produkty Nafufill KM 230 a Nafufill KM 250 jsou k dispozici systémy náhrady betonu, které splní jakýkoliv požadavek. Význačné technické vlastnosti produktů jsou vyšší, než je požadováno v každé normě a poskytují Vám nejvyšší míru jistoty. Pro velkoplošné sanace, které z ekonomických důvodů dovolují pouze jednu aplikaci metodou suchého nástřiku, představuje Nafufill GTS optimální řešení.

 

Aby byl beton – ať už sanovaný nebo nový – dlouhodobě chráněn, tak jsou žádány systémy pro ochranu povrchu, které vedle nejrůznějších namáhání ze strany povětrnostních vlivů, životního prostředí a dopravy stále více odolávají také znečištěním a znetvořením barevnými mazanicemi. S modulárním programem pro ochranu povrchu jdete najisto. Sestává ze tří řad produktů MC-Color Proof, MC-Color Flair a MC-Color Flex, se kterými splníte veškeré požadavky a najdete pro každý případ použití vhodné řešení - ať už v transparentním, pigmentovaném, trhliny překlenujícím provedení, nebo také s ochranou nebo bez ochrany proti malbám sprejem. I pro samotnou přímou dodatečnou úpravu náhrady betonu nabízí MC-Color systémová řešení, která zajistí rychlou a hospodárnou práci.llen.

 

Výkonné injektážní systémy

Uzavření trhlin a dutin a zachování stavební substance

Nikoli zřídka probíhají trhliny v mostech ze železobetonu až do hloubky k armatuře nebo zcela oddělují celé stavební části, částečně vznikají v průběhu času také dutiny. Škodlivé látky, jako například voda nebo chloridy, mohou poté vnikat bez překážek do stavební substance a tuto poškodit. Nakonec je ohrožena stabilita celé mostní konstrukce. S našimi systémy MC-Injekt můžete trhliny, spáry a dutiny ve stavebních částech mostu bezpečně a trvale utěsnit a tím obnovit funkci a životnost stavebního díla.

Systémy pro dodatečné zesílení stavebních dílců

Pro delší dobu užívání mostní stavby

Mnoho mostů, které si již odsloužily své roky a které již nemají dostatečnou nosnost a vykazují nedostatečnou, zkorodovanou nebo poškozenou výztuž, se mohou s malými náklady zesílit pomocí lepených CFK lamel MC-DUR nebo MC-DUR Sheets (tkaniny z uhlíkových vláken), a díky tomu se obnoví jejich statika.

 

Ani zesílení pevnosti v tahu při ohybu prostřednictvím do štěrbin nebo na povrch nalepených lamel není žádným problémem. Na rozdíl od běžných opatření pro zesílení se tím světlá výška stavební části téměř nezmění. Železniční nebo kamionová doprava může tak beze změn a bez objížděk projíždět skrz podjezdy. A v případě potřeby můžete lepené CFK lamely MC-DUR učinit také neviditelnými tím, že bude dodatečně aplikována jemná stěrka Nafufill LM a Ochranné systémy MC-Color Flair; s pozitivními efekty dodatečné ochrany a také optického zhodnocení.

Sanace zdiva

Šetrné a trvalé udržování mostů z přírodního kamene a cihel

Protože zděné konstrukce jsou často velkoformátové a přesto si vystačí bez dilatačních spár, tak se musí zachytit deformace v důsledku zatížení nebo termických efektů samotné zděné konstrukce. Zde přísluší spárovému tmelu zvláštní význam. Musí být dostatečně měkký, současně musí ale také vykazovat dostatečnou pevnost, aby bylo dosaženo trvalé spojení s kameny zděné konstrukce. Aby byla zajištěna trvalá odolnost vůči pro zděnou konstrukci specifickým chemickým škodlivým mechanizmům, je také důležité mineralogické složení malt do zdiva a injektážních lepidel. Oxal spárovací malta a injektážní lepidla zde nabízí podle specifických požadavků zdiva upravená a již řadu let osvědčená řešení.

Izolace desek mostovky

Pro trvalou ochranu

Desky mostovky představují největší horizontální plochu na mostních stavbách a nabízí plochu pro napadení vlivy životního prostředí jako například vodou a posypovou solí.  Odborné utěsnění mostovky je nevyhnutelné. Systémy čistě na bázi bitumenu, které se používaly v minulosti, tento požadavek nesplňují. Teprve aplikací první utěsňovací vrstvy z epoxidové pryskyřice s následným navázáním vrstvy s obsahem bitumenu byly dosaženy trvale dobré výsledky. Speciální pryskyřice pro použití při stavbě a sanaci mostů MC-DUR LF 480 nabízí optimální přilnavost k betonu a bitumenu, a může se použít jako kotevně-impregnační nátěr, pečetící vrstva nebo i pro stěrkování a uzavření dutin v mostovce. I samotné použití jako polymerní malty je ověřené a připuštěné. Pryskyřice MC-DUR LF 480 je optimálně zpracovatelná a umožňuje rychlý postup stavby..

Dilatační uzávěry mostů

Optimálně upravené podle vozovky a tiché

Běžné systémy pro přejezdy mostů, například z oceli, jsou nákladné konstrukce, které je třeba komplexně zabudovat. Přejíždění, speciálně v oblasti uvnitř města, způsobuje trvalé zatížení hlukem ve dne v noci. Systémy pro přejezd vozovky z asfaltu jako Nafutekt Plus představují tichou, rychlou a z hlediska nákladů příznivou alternativu. Kombinace ze speciální impregnační hmoty s obsahem bitumenu Nafutekt Plus a ze systémově ověřené granulované drtě trvale kompenzuje vznikající pohyby meze mostem a volnou trasou. Současně se systém optimálně přizpůsobí podle sousední povrchové vrstvy vozovky. Díky tomu nevzniká žádný dodatečný hluk.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123