Výzvy & aplikace

PRUŽNÉ UTĚSNĚNÍ TRHLIN A DUTIN

Trhliny a dutiny vznikají v téměř každém stavebním díle. Výkonné injektážní metody jsou nejlepší možností vyvarovat se následným škodám. Ne zřídka je stabilita celého stavebního díla ohrožena. S našimi elastomerovými a hydrostrukturními pryskyřicemi Vám nabízíme kvalitní elasticky těsnící a bobtnající injektážní hmoty, které Vám poskytnou optimální ochranu proti vodě a škodlivým látkám. Jejich injektáž se provádí vynikajícím způsobem a disponují vysokou pružností při chladu. Jsou kromě toho dlouhodobě ekologicky přijatelné a také neutrální vůči spodní vodě a mohou se používat také v trvalém kontaktu s pitnou vodou.

PLOŠNÉ NETĚSNOSTI – CLONOVÁ INJEKTÁŽ

Pokud dojde u nějakého stavebního díla k plošným netěsnostem nebo k plošnému provlhnutí, je jeho předpokládané užívání nepříznivě ovlivněné. Obnažení, případně provedení výkopu je hodně nákladné a často není vůbec možné. Zde se postarají clonové injektáže s moderními injektážními hmotami společnosti MC o hospodárné, spolehlivé a trvalé utěsnění. Tyto se mohou použít jak do základové půdy v blízkosti stavebního objektu, za stěnami, pod základními deskami, tak i jako utěsnění pažení ve stavebních jámách.

MC-FASTPACK: KOMPAKTNÍ, BEZPEČNÉ, RYCHLÉ PROVEDENÍ INJEKTÁŽE

 Injektážní práce vznikají u téměř každého stavebního díla. Často jsou to menší opatření, která se musí provést rychle a bezpečně. Ať už elasticky nebo silově, systém MC-Fastpack je okamžitě připraven k použití a nabízí pro všechny standardní injektáže vhodné řešení. Díky dvousložkové kartušové technologii jsou aplikovatelné kvalitní injektážní pryskyřice s nejlepšími vlastnostmi při zpracování. Již během injektáže je možné cítit ideální tokové chování při pouze malém injektážním tlaku. Systém je kompletován prostřednictvím vrtaných a lepených pakrů a také potřebných lepicích a ucpávkových hmot.

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123