Výzvy & aplikace

PŘEDČASNÉ DOSAŽENÍ ZRALOSTI PRO DALŠÍ VRSTVY

U každého zapracovaného potěru se vynoří otázka ohledně zralosti pro pokládku další vrstvy, která je podle německé normy DIN 18560 dosažena při CM zbytkové vlhkosti nižší než 2%, u vytápěných podlah dokonce nižší než 1,8%. U normálních potěrů a při špatných podmínkách prostředí to může také trvat i týdny nebo dokonce měsíce. Čas jsou přece peníze! S produkty našeho potěrového systému můžete dosáhnout předčasnou zralost pro pokládku dalších vrstev. Jak? Potěr schne na základě dvou ovlivňujících faktorů. Na jedné straně takzvanou hydratací, při které je voda na základě reakce chemicky vázána s cementem, a na druhé straně odpařováním přebytečné vody, která je potřebná pro nastavení konzistence při zpracování. Pomocí produktu Powerscreed se hydratace aktivně urychlí a současně se sníží množství přebytečné vody. Tak se rovněž pozitivně ovlivní poměr vody a cementu, což vede ke zvýšeným časným a konečným pevnostem.

MINIMALIZACE PROSTŘEDÍM PODMÍNĚNÉHO ZPĚTNÉHO VLHNUTÍ

Také nevysušené stěny a podlahy, příliš vysoká vlhkost vzduchu, změna rosného bodu, chybějící utěsnění vůči zemině a také omítkářské a nátěrové práce mohou vést k výměně vlhkosti s potěrem. Již vysušené potěry poté opět přijímají vlhkost. A toto vede k tomu, že požadovaná zbytková vlhkost je dosažena teprve později, nebo není dosažena vůbec. S ochranou proti zpětné vlhkosti Easyscreed RS se může tomuto zabránit. Tekutá přísada zlepšuje zpracování a minimalizuje prostředím podmíněné zpětné vlhnutí cementových potěrů během vysychání. Dá se snadno a hospodárně dávkovat a může se dle vlastní volby použít samostatně jako pomůcka při zpracování nebo také v kombinaci s jinými přísadami do mazanin společnosti MC. Takzvaný nulový potěr, tedy potěr bez přísad, se může například lépe a lehčeji zpracovávat s přidáním Easyscreed RS, a profituje současně z dodatečné ochrany proti zpětné vlhkosti..

RYCHLÉ SILOVÉ UZAVŘENÍ TRHLIN

I při samotném řádném pokládání potěrů mohou někdy vystupovat trhliny v blízkosti povrchu nebo dokonce v celém příčném řezu. Pokud se tyto neodstraní, mohou tyto později s sebou přinést závažné škody. Společnost MC-Bauchemie disponuje celou řadou systémů produktů, se kterými se mohou trhliny v potěrech silově a trvale uzavřít. Tak můžete například s dvousložkovou reakční pryskyřicí MC-Estrifan RIS-SL rychle, čistě a bezpečně jak sanovat trhliny, tak i zavírat spáry. A to s jednoduchou aplikační technikou. Základní složka a složka tvrdidla se smísí v láhvi a následně se nalijí do trhlin nebo spár.

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123