Systémová řešení

Parkovací domy a podzemní garáže se většinou staví ze železobetonu, navzdory slabým stránkám, které tento stavební materiál má. Systémová řešení společnosti MC-Bauchemie doplňují výkonnostní schopnosti železobetonu v parkovacích domech a podzemních garážích. Například ochranné vrstvy MC-DUR zabraňují vnikání kapalin a chrání beton a výztuž železobetonu před degradací a korozí. Minerální malty Nafufill nahrazují kontaminovaný beton a zachovávají dlouhodobě jeho únosnost. Injektážní hmoty řady MC-Injekt uzavírají trhliny a utěsňují spáry proti vnikání vody.

Podlahové ochranné vrstvy

Podlahové ochranné vrstvy

Ochranné vrstvy systémů OS 8, OS 10 a OS 11 chrání podlahy z železobetonu v parkovacích domech a podzemních garážích před vlhkostí a korozí výztuže. Carpark systémy značky MC-DUR jsou bezpečné proti skluzu, snadno se čistí a dosahují při cílené údržbě a ošetřování životnosti po dobu několika desetiletí. Nové ochranné vrstvy na bázi technologie KineticBoost® je možné kromě toho obzvlášť rychle a bezpečně pokládat a jsou maximálně odolné proti otěru.

Více

Sanace betonu

Sanace betonu

Při sanaci parkovacích garáží je v mnoha případech beton s obsahem posypové soli nahrazován na podlahách a na soklech sloupů a stěn za systémy náhrady betonu značky Nafufill. Díky tomu je obnovena ochrana výztuže proti korozi, je zabráněno budoucímu vnikání posypových solí a také je zajištěna nosnost a požární odolnost stavebních částí.

Více

Utěsnění spár

Utěsnění spár

V parkovacích domech a podzemních garážích jsou části stavebního objektu, velké betonové plochy a betonářské záběry od sebe oddělovány spárami, aby se zabránilo trhlinám v konstrukci. Spáry musí být vytvářeny jako nepropustné pro vodu, aby chránily železobeton a vozidla před korozivními kapalinami. Pro tento účel nabízí společnost MC pružné těsnicí hmoty značky Mycoflex a spárové výplňové profily MC-Floor Connect, které byly speciálně vyvinuty pro parkovací garáže.

Více

Injektážní systémy

Injektážní systémy

Trhliny v podlahových a stropních panelech parkovacích domů musí být uzavřeny, aby byl železobeton chráněn před posypovou solí. V podzemních garážích se k tomu přidává utěsnění dilatačních spár a také přechodů u napojení stěn. Polyuretanové a hydrostrukturní pryskyřice značky MC-Injekt se pro taková utěsnění osvědčila již po dobu mnoha let a učinily společnost MC-Bauchemie vedoucí firmou na trhu v oblasti injektáží.

Více

Ochrana povrchu

Ochrana povrchu

Ochranné systémy značky MC-Color pro sloupy, stěny a stropy chrání železobeton v parkovacích garážích před karbonatací a stříkající vodou s obsahem posypové soli. Vedle těchto technických cílů umožňují různé barevné uspořádání jednotlivých pater, což uživatelům ulehčuje orientaci. Se systémy pro ochranu povrchu ve světlých barvách je kromě toho zvyšován pocit bezpečnosti uživatelů a ušetřena energie pro osvětlení.

Více

Zesílení stavebních částí

Zesílení stavebních částí

Pomocí lamel a tkanin zesílených uhlíkovými vlákny (CFK) je možné nosnost stavebních částí v parkovacích garážích dodatečně zvýšit nebo dokonce obnovit. K tomu se používají testované a schválené kompozitní materiály z uhlíkových vláken a lepidel na bázi syntetických pryskyřic značek MC-CarbonFiber a MC-CarboSolid.

Více

Návody k použití

Při aplikaci ochranných vrstev v parkovacích domech a podzemních garážích zajišťují tři věci co možná největší úspěch. Předně je to promyšlená organizace práce a koncentrovaný průběh stavby. Dále je to příprava podkladu, protože rozhoduje o přilnavosti systému ochranných vrstev k betonovému podkladu. A nakonec pečlivé položení jednotlivých vrstev syntetické pryskyřice.

Příprava podkladu

Příprava podkladu

Před nanesením vrstev na podlahy v parkovacím domě nebo v podzemní garáži se musí podklad připravit. Toto se provádí většinou tryskáním nebo broušením. Tím se nosná vrstva vyčistí a zdrsní, aby bylo dosaženo trvalé spojení mezi železobetonem a ochrannou vrstvou, a aby byla dlouhodobě zajištěna funkce celkové struktury podlahy.

Více

Skladba podlahových ochranných vrstev

Skladba podlahových ochranných vrstev

Nanášená podlahová vrstva v parkovacím domě nebo podzemní garáži se aplikuje ve více pracovních krocích. Po přípravě podkladu a aplikaci penetrace následuje v závislosti na použitém systému vystěrkování podkladu (záškrab) a nanesení membrány pro přemostění trhlin. Nakonec je nanesena jedna nebo více užitných vrstev. Jako výsledek vznikne robustní systém, který bude železobeton chránit po několik desetiletí před kapalinami a korozí výztuže.

Více

Rampa

Rampa

Ve vícepatrových parkovacích garážích jsou jednotlivá patra mezi sebou většinou propojena rampami. Obzvlášť při brzdění a akceleraci vozidel působí na podlahy ramp vysoké síly. Proto musí být ochranné vrstvy na rampách obzvlášť robustní a odolné.

Více

Brochures

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123