Výzvy & aplikace

HOTOVÝ SPÁROVÝ PROFIL PRO VYSOCE ZATÍŽITELNÉ SPÁRY S BEZHLUČNÝM PŘEJÍŽDĚNÍM

Konvenční profily podlahových spár z oceli se používají tam, kde je podlahová spára vystavena vysokému mechanickému zatížení při přejíždění: v parkovacích domech, v průmyslových a skladových halách nebo také v maloobchodě. Člověk jí nevidí, ale je jí často slyšet, neboť spáru lze zřídka kdy přejet bez otřesů a bezhlučně. Skladištní přepravní vozidla, jako např. vysokozdvižné vozíky, se při přejíždění spár většinou přetřásají se značnou hlučností. Citlivá přepravovaná zboží se mohou přitom poškodit. Také vysokozdvižný vozík a podlaha samo sebou jsou krátce nebo dlouze vystaveni společnému utrpení, ani nemluvě o negativních zdravotních následcích pro řidiče. S MC-Floor Connect nabízí společnost MC-Bauchemie spárový systém, který sestává z hotových profilů z umělé hmoty a betonu. Tyto profily jsou robustní, mohou se pokládat rychle, a aniž by vytvořily nějakou vyčnívající hranu, takže je možné bezhlučné přejíždění spár bez otřesů.

SYSTÉM PRO UTĚSNĚNÍ SPÁR PRO NEJVYŠŠÍ NAMÁHÁNÍ

Běžné systémy pro utěsnění dilatačních spár u průmyslových podlah zakládají na použití polyuretanů, silikonů, MS polymerů nebo polysulfidů. Jsou většinou méně odolné než sousední nanesená vrstva, ukazují slabiny, když jsou chemicky zatěžovány. Rychle zkřehnou a musí se proto v kratších intervalech sanovat. Mycoflex Resyst zavře toto slabé místo. Systém společnosti MC-Bauchemie sestává z tvarových součástí z pěny na bázi polymeru, které jsou vysoce odolné vůči chemikáliím a také vůči mechanickému namáhání, a kromě toho mohou být trvale zatěžovány vodou. Toto umožňuje obecně spolehlivé utěsnění podlah a dilatačních spár – a to i u silných, teplotou podmíněných roztažení stavebních částí a při silném mechanickém namáhání. Systém pro utěsnění spár je proto obzvlášť vhodný pro použití u průmyslových podlah v chemickém průmyslu, ropném průmyslu a v oblasti odpadních vod, dá se ale samozřejmě použít také u všech ostatních druhů průmyslových podlah.

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123