Výzvy & aplikace

RYCHLÉ, BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ PROVEDENÍ DODATEČNÉ ÚPRAVY BETONU

Samotné pevnosti v tlaku nezaručují žádnou dostatečnou trvanlivost betonu. Další podstatnou veličinou je hustota (podle EN 206-1 a DIN 1045-2), neboť při nízké porozitě a permeabilitě je odpor vůči vnějším vlivům vyšší. Pouze prostřednictvím včasné dodatečné úpravy čerstvých povrchů dosáhnete požadovanou trvanlivost Vašeho betonu. Naše produkty Emcoril jsou prostředky pro dodatečnou úpravu připravené k použití – tekutá fólie pro Váš beton! Vytvoříte hustý, uzavřený film a zajistíte tak optimální hydratační proces. Čerstvý beton bude v prvních měsících chráněn proti agresivním vlivům životního prostředí. Produkty se nanesou pouze v jedné pracovní operaci pomocí na trhu běžných postřikových přístrojů a vhodných trysek s plochým rozstřikem. Zpracování technologií nanesení štětcem nebo válečkem je rovněž možné.

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123