Výzvy & aplikace

ZTEKUCOVAČE UPRAVENÉ PODLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA NA BÁZI POLYKARBOXYLÁTÉTHERU (PCE) PRO NÁROČNÉ BETONY

Pokud jde o to, vyrobit robustní beton s nízkým obsahem pojiv a s nízkým vodním součinitelem, tak se bez ztekucovačů na bázi polykarboxylátéteru (PCE) neobejde. Polykarboxylátétery jsou polymery s hřebenovitou strukturou, jejichž složení mohou být individuálně upravena podle požadovaného účinku. Negativně nabité polymery adsorbují na povrchu cementu a posouvají jeho povrchový potenciál směrem k negativním hodnotám. Dodatečně vytváří postranní řetězce prostorovou ochranu. Obě vlastnosti zvětšují prostorové oddělení, případně pohyblivost částic cementu ve vodné fázi čerstvého betonu. Toto vede k výrazně vyšší úspoře vody a k vyššímu plastifikačnímu účinku než u konvenčních ztekucovačů z kondenzátů naftalenu nebo melaminu. Společnost MC vyrábí vysoce moderní polymery podle patentované metody ve vlastní výrobě a nabízí tím velkou šířku pásma ztekucovačů na bázi polykarboxylátéteru (PCE).

S PŘÍSADAMI DOSAŽENÍ VYSOCE VÝKONNÉHO A SPECIÁLNÍHO BETONU

Chcete vyrobit tenkostěnné fasádní prvky z vysoce výkonného betonu, bezvadný pohledový beton nebo vysoce hutný a trvanlivý beton?  V tom případě se dostávají běžné přísady do betonu na své meze. S vysoce kvalitními přísadami Centrilit společnosti MC dokážete naproti tomu požadavky, které kladou dotyčné normy na vlastnosti betonu, výrazně překonat. Jejich pucolánové vlastnosti zesilují zónu spojení mezi cementovým kamenem a kamennou drtí, kromě toho bude hustota uspořádání struktury betonu optimalizována až do mikrooblasti. Tak budou zvýšeny jak pevnost v tahu při ohybu a pevnost v tlaku, tak i hutnost a odolnost vůči škodlivým substancím a bude docílena zlepšená trvanlivost betonové součásti. Mezi další výhody patří lepší kvalita povrchu a zbarvení betonu a úspornější výrobní proces.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123