Stavební objekty trvale sanovat a chránit

Je jedno, zda se jedná o sanaci betonu, ochranu povrchu, injektáže nebo těsnění spár – nabízíme projektantům, architektům, investorům a úřadům inovativní systémy produktů a jedinečný servis.

Zajistit stálost, odolnost a trvanlivost

Výstavba a sanace mostů, tunelů, parkovacích domů, letišť, přístavů nebo také systémů odpadních vod jsou většinou velmi komplexní. Projekty takového druhu mají velký význam pro rozvoj země a jsou často také pod značným tlakem veřejnosti. I samotné malé chyby mohou s sebou přinést nákladné důsledky, stát reputace a v extrémním případě mohou dokonce ohrozit lidské životy. Tím důležitější je trvale zajistit stabilitu, odolnost a trvanlivost těchto stavebních objektů.

Individuální řešení pro průmysl

To samé platí pro průmysl. Tak rozmanitá a individuální jako požadavky průmyslových podniků, jsou také naše řešení, od chemicky a mechanicky vysoce odolných průmyslových podlah pro chemický průmysl, které jsou konformní se zákonem o vodním hospodářství, přes podlahové systémy s vybíjecí schopností pro elektronický průmysl a vysoce těsné povrchové ochranné systémy, až po systémy pro ochranu a sanaci pro odlučovačů nebo pro ochranu ploch v čistírnách odpadních vod. Jeden dobrý produkt ale sám o sobě nestačí, aby zajistil úspěch nějakého opatření. Profesionální zpracování je rovněž tak důležité. Proto školíme pravidelně zpracovatele na správné zacházení s našimi systémy produktů. Kromě toho podporují naši zkušení zaměstnanci projektanty, architekty a investory již ve fázi plánování, a jsou jim také kompetentně k dispozici přímo na místě při realizaci jejich projektů pro výstavbu a sanaci.

Oblasti odbornosti

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123