Výzvy a Řešení

Stavba tunelů je odjakživa zvláštní výzvou inženýrského stavitelství. Rozhodující význam pro úspěch má vedle pečlivého projektování a provedení, optimální souhra mezi strojní technikou a použitou speciální chemií. Navzdory nejlepšímu projektování, výkonným technologiím a optimálnímu provedení stavby může ale i během ražení dojít k problémům s vystupující horninou.  Aby se Váš projekt stavby tunelu zdařil, nabízí Vám společnost MC individuálně systémová řešení přesně upravená podle Vašeho stavebního opatření – od ražby až po sanaci. Využijte naši zkušenost za dobu několika desetiletí v mezinárodních velkoprojektech k Vaší spokojenosti a pro jistotu, že bude pro Váš projekt použit optimální systém produktů.

Kondicionování půdy pro ražební štíty vyrovnávající tlak horniny

Efektivní ražba při strojní stavbě tunelů.

Strojní stavba tunelů představuje dnes bezpečnou a efektivní metodu ražby, která se obzvlášť používá v obtížných geologických útvarech a také v městských oblastech. Vedle tunelovacích strojů určených do skalních hornin (Gripper-TBM) a tunelovacích strojů určených do měkkých hornin s velmi vysokým tlakem podzemní vody (Slurry-TBM), je přikládán zvláštní význam technologii EPB (Earth Pressure Balance – ražební štíty vyrovnávající tlak horniny), protože představuje hospodárnou metodu ražby. Efektivní použití ražebních štítů vyrovnávajících tlak horniny vyžaduje stejnoměrnou podpěru čela, při které odtěžená půda slouží jako podpěrné médium. Aby byly dosaženy požadavky, které jsou kladeny na podpěrné médium, tak se provádí opatření pro kondicionování půdy. Společnost MC nabízí s MC-Montan Drive speciálně podle geologických poměrů upravené prostředky pro kondicionování půdy, se kterými spojíte vysoký výkon ražení s vysokou mírou bezpečnosti a šetrnosti k životnímu prostředí.

Malta pro vyplnění a stabilizaci kruhových spár

Spolehlivě uložené tunelové trouby pomocí individuálně koncipovaných systémů malt.

Během ražby vznikající kruhová spára mezi štítem a vystupující půdou se vyplní a stabilizuje pomocí malty pro vyplňování kruhových spár. Díky tomu je možné minimalizovat sedání povrchů a uvolňování vystupující horniny. Při celoplošném zatlačení do kruhové spáry vykazuje malta pro vyplnění kruhových spár tuhosti a pevnosti, které odpovídají tuhostem a pevnostem vystupující horniny. Společnost MC má se systémem MC-Montan Grout připravené upravené receptury jednosložkových a dvousložkových malt pro vyplnění kruhových spár, které se mohou upravit specificky podle vystupující horniny. Díky tomu obdrží tunelová trouba optimální uložení při minimálních sedáních.

Vzájemně sladěná speciální chemie a strojní technika

Kompletní systém z jedné ruky.

Optimální souhra mezi strojní technikou a použitou speciální chemií má vedle pečlivého projektování a provedení rozhodující význam pro úspěch stavby tunelu. Společnost MC nabízí při kondicionování půdy a při utěsnění konce štítu kompletní systémy ze strojní techniky a speciální chemie, se kterými dosáhnete velmi vysokou výkonnost. Při kondicionování půdy obdržíte při použití HDT Montan Device CT neobyčejné kvality pěny a vynikající výsledky kondicionování také při obtížných geologických poměrech. Také v oblasti utěsnění konce štítu jsou důležité nejen výkonné těsnící hmoty, nýbrž rovněž optimální čerpací a podávací technika. S naším speciálním čerpadlem a perfektně k tomu sladěnými těsnícími hmotami zůstává konec štítu těsný.

Segmenty tunelu s nejvyšší kvalitou betonu a s trvanlivostí

Kvalita pro nejvyšší nároky.

Vedle přivádění sil z překrývající horniny patří tlačné síly během ražby tunelu k hlavním zatížením segmentu tunelu. Vysoce osvědčené stavební části s výkonným betonem jsou proto základním předpokladem.

 

 

Společnost MC Vám nabízí obsáhlé portfolio produktů z vysoce výkonných ztekucovačů, urychlovačů tuhnutí, zpomalovačů, stabilizátorů, generátorů vzduchových pórů, přísad do betonu a také separační prostředky pro beton. Společně s našimi experty na technologii betonu sestavíte Vaše kompletní řešení, které bude přizpůsobené individuálně podle Vašeho projektu, aby byla dosažena potřebná kvalita a životnost Vašich segmentů tunelu.

Stříkaný beton pro zajištění, uzavření povrchu, zesílení, uhlazení a utěsnění

Kvalita a bezpečnost při konvenční stavbě tunelu

Hornický nebo také konvenční způsob stavby tunelu se používá na celém světě. Spektrum tunelovacích metod sahá od ražeb v uvolněné hornině až po ražby s odstřelem. Přitom se také používá stříkaný beton pro přechodné zajištění, uzavření povrchu, zesílení okraje horniny a vyhlazení ostění výlomu a také k utěsnění. Zesílení okraje uzavírá trhliny a zabraňuje malým dodatečným zavalením, čímž je aktivován klenbový účinek horniny. Ať už se jedná o metodu suchého nebo mokrého nástřiku, s portfoliem produktů společnosti MC, které sestává z urychlovačů, vysoce výkonných ztekucovačů, zpomalovačů, přísad do betonu a také urychlovačů tuhnutí, vyrobíte optimální stříkaný beton pro Vaši aplikaci.

Stříkané těsnící membrány pro spolehlivé utěsnění tunelu

Trvale těsné a vysoce odolné

Provedení utěsnění v konvenčním způsobu stavby tunelu se uskuteční pomocí plastových těsnících pásů nebo stříkaných těsnících membrán. Oba systémy mají společný cíl – zajištění suchého tunelu po dobu plánované životnosti více než 100 let. Tento cíl klade obzvlášť vysoké požadavky na těsnicí systémy. Chrání nosnou konstrukci a také technické instalace a zajišťují bezporuchový provoz. Přitom musí utěsnění odolávat jak chemickým, tak i mechanickým zatížením.

 

 

 

S vysoce pružnou těsnící membránou MC-Montan Shot Seal aplikovanou nástřikem suchým torkretem má společnost MC připravené výkonné a pružně použitelné řešení hydroizolace pro Váš projekt stavby tunelu. Dá se použít také tam, kde se narazí na obtížné geometrie, jako například v oblastech výstavby stanic, příčných chodeb nebo přístupových štol.

Realizace doprovodných opatření k ražbě pro stabilizaci, utěsnění a sanaci

Minimalizace rizik během ražby tunelu.

Navzdory nejlepšímu projektování, výkonným technologiím a optimálnímu provedení stavby může ale již během ražby tunelu dojít k problémům s vystupující horninou. V takových případech se realizují doprovodná opatření k ražbě, s jejichž pomocí se dosáhnou vytyčené výkony ražby při maximální míře bezpečnosti. S MC-Montan Injekt a MC-Injekt nabízí společnost MC vysoce výkonné, spolehlivé a rychle a také trvale působící speciální injektážní systémy pro stabilizaci a utěsnění hornin, utěsnění ploch a spár a také sanaci trhlin a dutin. Díky tomu je možné poškození a netěsnosti na tunelové obezdívce případně na plášti tunelu sanovat přímo ve sledu za ražbou. Kromě toho minimalizují další včas realizovaná opatření pro sanaci betonu a ochranu povrchu rizika pro dotyčné stavební objekty. To šetří nejen budoucí náklady na údržbu, nýbrž to má také pozitivní vliv na životnost celého stavebního díla.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123