Výzvy a řešení

S vysoce výkonnými plastifikátory a ztekucovacími přísadami, s generátory vzduchových pórů nebo se stabilizátory společnosti MC řídíte cíleně požadované vlastnosti pro nejrůznější cementy a metody zpracování – a docílíte tak maximální jistotu výsledku pro Vaše zákazníky. Od teras až po průmyslové plochy, od mostů až po chladicí věže – s naším rozsáhlým programem přísad Vám nabídneme vhodné řešení pro jakékoliv namáhání.

Klasické ztekucovače / superplastifikátory betonu

Spolehlivé a robustní betony se středním výkonnostním spektrem

Již po dobu několika desetiletí jsou klasické plastifikátory betonu a ztekucovače společnosti MC úspěšně používány pro technickou a hospodárnou optimalizaci receptur betonu ve výrobě transportbetonu, protože jsou robustní v použití. Plastifikátory betonu Centrament se ze strany výrobce dávkují pro výrobu betonu třídy konzistence F3. S vyššími požadavky na konzistenci případně jakost betonu nabízí ztekucovače Muraplast široké spektrum výkonových parametrů pro mnohostranné použití.

Vysoce výkonné ztekucovače

Optimalizace betonu v každém ohledu

Příznačná je pro vysoce výkonné ztekucovací přísady na bázi PCE generace MC-PowerFlow enormní výkonnost u všech základních požadavků výroby a zpracování transportního betonu. Krátké časy vmíchání umožnují vysoká odváděná množství. Silné ztekucení ve spojení s dlouho trvajícím účinkem umožňuje nastavit beton ze strany výrobce podle požadavků na příslušné stavbě.MC-PowerFlow dává betonu velmi dobré vlastnosti zpracovatelnosti a zhutnění. Výsledkem jsou atraktivní betonové konstrukce s vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Robustní plastifikátory středního rozsahu

Perfektní spojení ztekucení a robustnosti

Další vývoj běžně ztekuceného betonu přes tekutý beton až po samozhutňující beton vždy dále optimalizoval vlastnosti betonu a urychlil jeho zapracování na stavbě. Toto bylo umožněno díky novým surovinám a kombinacím surovin. Aktuálně poslední krok představují enormně výkonné polykarboxylátétery (PCE). Ovšem jejich velmi citlivá reakce na změny ve výchozích surovinách betonu vyžaduje vysokou míru pečlivosti a znalosti produktu. Před tímto pozadím se zesílenou měrou objevují poptávky z průmyslu po výkonově silných ztekucovacích přísadách, které jsou robustní v zacházení a spolupůsobení s ostatními výchozími surovinami betonu.


S MC-TechniFlow 30 máte k dispozici obzvlášť speciální produkt, který je možné dodatečně dávkovat do vozidla na stavbě, nezávisle na tom, se kterým plastifikátorem byl beton již rozmíchán u výrobce, aniž by vznikaly negativní efekty.

Generátory vzduchových pórů

Řiditelné generování vzduchových mikropórů

Aby byla dosažena vysoká odolnost vůči namáhání mrazem nebo posypovými rozmrazovacími prostředky, používají se generátory vzduchových pórů. Tyto vytváří v betonu únikové prostory pro vodu případně roztoky rozmrazovacích prostředků pro případ, že tyto zmrznou a doznají zvětšení objemu. Bez cíleně zavedených vzduchových pórů vede toto k poškozením struktury a známým odlupováním na povrchu betonu.

 

 

Naše portfolio generátorů vzduchových pórů s různými kombinacemi aktivních přísad umožňuje individuální nastavení Vašich receptur betonu a předchází výše uvedeným poškozením. Funkčnost generátorů vzduchových pórů Centrament Air je obzvlášť zajištěna tím, že jsou generovány velmi jemné vzduchové póry (vzduchové mikropóry), které jsou rozloženy stejnoměrně v betonovém výrobku. Technologickou novinku představuje Centrament Airpolymer, který obsahuje předhotovené vzduchové mikropóry ve formě polymerních kuliček, které jsou stabilně vmíchány do čerstvého betonu a které se v zatvrdlém betonu stávají kulovitými dutinami, do kterých se může mrznoucí voda roztahovat.

Přísady pro vysoce výkonný a speciální beton

Pro betony s vysokou výkonností a odolností

Beton s vysokou pevností v tahu při ohybu nebo vysokou těsnost a odolnost vůči škodlivým substancím obdržíte při použití přísad Centrilit. Tyto zajišťují zlepšenou trvanlivost betonových stavebních částí, lepší kvalitu povrchu a barevné řešení betonu a také hospodárný výrobní proces. Toto otvírá nové tvůrčí možnosti pro Vaše zaujetí pozice vůči architektům a investorům. 

Ošetřování a čištění

Účinné odstranění neústupných nečistot

Rzivé a olejové skvrny, vykvétání a cementové závoje na površích betonu a také znečištění na stavebních zařízeních jsou mrzutostí a optickou vadou, kterým můžete zabránit při použití produktů společnosti MC pro ošetřování a čištění. S produkty MC-Rost Ex, MC-Entoeler nebo Donnitil odstraníte takové nečistoty spolehlivě, i pro neústupné nečistoty Vám tím nabízíme efektivní řešení, se kterými dokážete zacházet účinně, hospodárně a jednoduše.

Účinná ochrana míchaček

Nedat zbytkům betonu a malty žádnou šanci

Ten, kdo by chtěl míchačky betonu, transportní vozidla, pracovní nástroje, ocelová bednění atd., které každodenně přicházejí do styku s čerstvým betonem nebo maltou, užívat po dlouhou dobu, se nemůže vyhýbat odpovídajícímu chránění těchto nástrojů a zařízení. Aby tam nedocházelo k přilnutí ani čerstvého betonu, ani malty, tak se doporučuje používat pravidelně účinnou ochranu míchačky.   

 

 

Naše produkty pro ochrany míchaček řady Intaktin jsou připravené k použití, bez obsahu rozpouštědel a snadnou aplikovatelná nástřikem a zajišťují jednoduché čištění. Při pravidelné aplikaci vytvoří na přístrojích ochranný film a chrání tyto před korozí.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123