Výzvy a řešení

Betonové prefabrikáty jsou vystaveny neustálému tlaku. Musíte efektivně uspořádat výrobní linky a dodávat přesně v termínu – just-in-time. Společnost MC Vám pomůže úspěšně zvládnout Vaše výzvy: s inovačními systémovými řešeními pro optimalizaci vlastností čerstvého a zatvrdlého betonu při výrobě prefabrikovaných částí a také se širokým sortimentem produktů pro kosmetiku betonu, prostředků pro dodatečnou úpravu a s vysoce výkonnými montážními maltami. Nabízíme jak našim partnerům, tak i jejich zákazníkům upravený celkový program pro celý řetězec procesů a plnění moderní výroby prefabrikátů – s jasnými výhodami: kratší takty bednění, zlepšené vlastnosti při zpracování, kvalitní povrchy pohledového betonu a celosvětový servis přímo na místě.

OPTIMALIZUJTE VÁŠ BETON V KAŽDÉM OHLEDU

Vysoce výkonné ztekucovací přísady pro beton s vysokou pevností

Již více než 20 let provádí společnost MC-Bauchemie výzkum v oblasti polykarboxylátéteru a vyvíjí vlastní PCE polymerní suroviny pro vysoce výkonné ztekucovací přísady. Výsledkem tohoto neustálého vývoje je řada produktů MC-PowerFlow. Naše výroba ve vlastním vysoce moderním polymeračním zařízení nám dává možnost vyvíjet a vyrábět specifická řešení pro zvláštní požadavky.  Příznačná je pro vysoce výkonné ztekucovací přísady řady MC-PowerFlow enormní výkonnost u všech základních požadavků výroby prefabrikátů. Díky silnému snížení obsahu vody umožníte vyrábět vysoce pevné betony s nízkými obsahy vody a z toho vyplývajícími nízkými hodnotami vodního součinitele.

DOSÁHNĚTE NEJVYŠŠÍ ODOLNOST

Zlepšete pevnost, hustotu, odolnost a trvanlivost Vašeho betonu

Díky použití přísad Centrilit budou požadavky, které kladou dotyčné normy na vlastnosti betonu, výrazně překonány. Toto platí pro mnoho výkonových parametrů jako například pevnost v tahu při ohybu a pevnost v tlaku nebo těsnost a odolnost proti škodlivým substancím. Tím dosáhnete zlepšenou trvanlivost betonových stavebních částí. Dodatečné užitky vznikají u kvality povrchu a barevného řešení betonu a také díky hospodárnému procesu výroby. Toto otvírá nové možnosti pro Vaše zaujetí pozice vůči architektům a investorům. Díky vysokým pevnostem v tahu při ohybu a pevnostem v tlaku se otvírají volné tvůrčí prostory pro Vaše zákazníky. Filigránové konstrukce nebo tenkostěnné fasádní prvky jsou příkladem pro četné oblasti aplikace vysoce výkonného betonu v moderní architektuře.

PŘÍSADY DO BETONU PRO RŮZNÁ HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ ÚČINKU

Spolehlivá řešení pro veškeré stanovené úkoly v oblasti technologie betonu

Vedle vysoce výkonných ztekucovacích přísad a přísad pro zvláštní požadavky Vám společnost MC nabízí se širokým spektrem dalších přísad do betonu vhodné řešení pro cílené řízení vlastností čerstvého a zatvrdlého betonu. Pro každou skupinu účinků vyvinula společnost MC speciální řady produktů s různými hlavními zaměřeními účinku. S úpravou podle individuálních požadavků na vlastnosti betonu, výrobní proces nebo suroviny, které jsou k dispozici, Vám společnost MC nabízí pro každé zadání optimální řešení.

ODDĚLIT, CHRÁNIT A OŠETŘOVAT

Spolehlivě odbednit a docílit prvotřídní povrchy betonu

S produkty Ortolan oddělíte bednění od betonu – jednoduše a bezpečně. Docílíte prvotřídní pohledový beton, a snížíte výskyt pórů a dutin. Přitom nebude ovlivněno vytvrzení a barevné řešení Vašeho betonu.  Kromě toho chráníte a ošetřujete bednění a dosáhnete povrchy betonu vysoké kvality.

ÚPRAVA VZHLEDU PRO POVRCHY BETONU

Upravit nežádoucí výsledky s naší kosmetikou betonu

Nechte přece výlomy, štěrková hnízda, póry, dutiny a barevné rozdíly jednoduše zmizet. Díky optimální přilnavosti na betonovém podkladu se dá kosmetika betonu společnosti MC obzvlášť dobře zpracovávat – a to i v poloze nad hlavou. Jedinečná barevná rozmanitost jemné a velmi jemné betonové stěrky poskytuje kromě toho nejvyšší míru tvůrčí svobody. Pro reprofilaci ne mechanicky namáhaných povrchů betonu jsou stěrky systémů kosmetiky betonu MC-Quicktop a MC-Powertop správnou volbou. Zatímco naše betonové stěrky MC-Quicktop jsou koncipovány pro rychlou konečnou úpravu povrchu a jsou nejlépe vhodné pro plošná nanášení stěrky a k uzavření pórů, dutin a spár prefabrikátů, můžete s perfektně vzájemně sladěnými adhezními můstky, hrubými, jemnými a velmi jemnými stěrkami našeho programu kosmetiky betonu MC-Powertop docílit perfektní povrchy betonu. Dvousložková, rychle tuhnoucí plastická malta Reparoxyd je nejlépe vhodná pro opravu mechanicky namáhaných povrchů betonu. Prostřednictvím retušování betonu s produktem Repacryl můžete kromě toho jak zatmelené, tak i nezatmelené povrchy betonu dodatečně opatřit s perfektním a živým vzhledem pohledového betonu.

UMOŽNIT TRVALE STABILNÍ SPOJENÍ

Optimální spojení betonových prefabrikátů pomocí speciálních malt, zálivkových betonů a zálivkových malt

Speciální malty a zálivkové produkty společnosti MC zajišťují trvalé spojení betonových prefabrikátů. Využijte obsáhlou paletu produktů, která se vyznačuje svojí rozmanitostí použití, jednoduchou manipulací a vysokou kvalitou. Dvousložková stěrka na bázi epoxidové pryskyřice SX 481 E slepuje nejen betonové části rychle a bezpečně mezi sebou, nýbrž představuje také optimální spojení s celou řadou jiných materiálů jako s ocelí, umelou hmotou nebo přírodním kamenem. Snadná zpracovatelnost a také vysoká pevnost v tahu při ohybu z ní činí ideální lepidlo pro montáž betonových trubek, prostorových těles, izolačních panelů nebo vtokových šachet.

Zálivkové betony a zálivkové malty řady produktů Emcekrete 60 byly koncipovány pro silové zalití napojení stropů a stěn, ocelových vestavěných částí v betonu a také tuhých spár mezi prefabrikáty.

OCHRANA ČERSTVÉHO BETONU

Ochrana proti odpařování se ziskem kvality

Samotné pevnosti v tlaku nezaručují žádnou dostatečnou trvanlivost betonu. Další podstatnou veličinou je hustota (podle EN 206-1 a DIN 1045-2), neboť při nízké porozitě a permeabilitě je odpor vůči vnějším vlivům vyšší. Pouze prostřednictvím včasné dodatečné úpravy čerstvých povrchů betonu s produkty Emcoril dosáhnete požadovanou trvanlivost Vašich prefabrikátů.

ZABRÁNĚNÍ ABSORPCI VODY

Neviditelná ochrana betonu odpuzující vodu

Pokud chcete zabránit absorpci vody betonového prefabrikátu, snížit nebezpečí škod způsobených mrazem a minimalizovat porůstání s řasami nebo mechem, tak jsou naše hydrofobizace Nisiwa správnou volbou. Chráníte optimálně beton ve venkovní oblasti.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123