Výzvy & aplikace

ODDĚLIT, CHRÁNIT A OŠETŘOVAT

Separační prostředky do betonu sestávají z kombinace z minerálního oleje, esterového/rostlinného oleje nebo parafínu a také přísad. Jako přísady se mohou použít rozpouštědla, aby se snížila viskozita. Kromě toho se mohou použít substance se separačním účinkem jako například mastné kyseliny, které chemicky reagují s vodou v betonu. Vytvoří kovové mýdlo, které po vytvrzení betonu funguje jako odlamovací vrstva mezi betonem a bedněním. Tím je zajištěno čisté oddělení. Kromě toho existují další příměsi, se kterými se minimalizují póry a dutiny nebo zajišťuje dočasná ochrana proti korozi pro ocelová bednění.

S naším programem separačních prostředků do betonu Ortolan Vám nabízíme pět řad produktů Ortolan Basic, Classic, Extra, Premium a Bio, se kterými můžete splnit různé požadavky, od standardních povrchů betonu až po prvotřídní pohledové betony. Přitom nebude ovlivněno vytvrzení a barevné řešení betonu. Kromě toho naše separační prostředku do betonu chrání a ošetří Vaše bednění.

ÚČINNÁ OCHRANA MÍCHAČKY

Ten, kdo by chtěl míchačky betonu, transportní vozidla, pracovní nástroje, ocelová bednění atd., které každodenně přicházejí do styku s čerstvým betonem nebo maltou, užívat po dlouhou dobu, se nemůže vyhýbat odpovídajícímu chránění těchto nástrojů a zařízení. Aby tam nedocházelo k přilnutí ani čerstvého betonu, ani malty, tak se doporučuje používat pravidelně účinnou ochranu míchačky.

 

Naše produkty pro ochrany míchaček řady Intaktin jsou připravené k použití, bez obsahu rozpouštědel a snadnou aplikovatelná nástřikem a zajišťují jednoduché čištění. Při pravidelné aplikaci vytvoří na přístrojích ochranný film a chrání tyto před korozí. 

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123