Výzvy & aplikace

EFEKTIVNÍ SANACE POŠKOZENÝCH ŠACHET A KANÁLŮ

Stavební objekty odpadních vod podléhají neustále vysokým biologickým, chemickým a také mechanickým namáháním a vykazují v důsledku toho již po kratší době užívání zřetelné jevy opotřebení. Tyto mohou někdy ohrozit celou stavbu a v případě netěsností nebo selhání funkce také životní prostředí. Místo nákladově náročné kompletní renovace představuje nanášení vrstev na poškozené šachty a kanály prostřednictvím minerální vysoce výkonné malty efektivní a hospodárnou alternativu. S ombran MHP-SP 3000 Vám společnost MC nabízí novou generaci minerální ochranné vrstvy, která se nanáší na stěny šachet nebo kanálů, a která vykazuje vysokou chemickou a mechanickou odolnost. S klasifikací B2 / XWW4 splňuje nejvyšší možné požadavky pro ochranné malty a hodí se také ideálně pro automatizovanou aplikaci prostřednictvím sanačního vozidla s integrovanou automatizovanou technologií pro sanaci šachet MRT (Manhole Rehabilitation Technology) společnosti MC, které kombinuje výhody materiálu s optimálním zpracováním. Na povrchy šachet odpadních vod tak mohou být nanášeny vrstvy jednodušeji, rychleji, bezpečněji a nákladově výhodněji – při zvýšené a opakovatelné kvalitě.

BEZPEČNÁ OCHRANA PROTI EXTRÉMNĚ KYSELÝM ZATÍŽENÍM

Obzvlášť v průmyslu, ale také ve veřejné oblasti musí stavební objekty odpadních vod odolat nejvyšším namáháním. Cementem vázané stavební materiály naráží při styku s kyselými médii a biogenní kyselinou sírovou nezřídka na hranici své výkonnosti. V oblastech hodnoty pH pod 3,5 nebo u silně kolísajících hodnot pH jsou stavební části obzvlášť silně poškozovány. Systém ochranných vrstev ombran CPS společnosti MC-Bauchemie chrání Vaše stavební objekty odpadních vod a šachty před těmito extrémními napadeními. Hybridní technologie křemičitanů Vám poskytuje nejvyšší chemickou odolnost jak v kyselých, tak i v zásaditých oblastech hodnoty pH. Díky trimerizační reakci vzniká těsná, ale pro vodní páru přesto propustná matrice, která zůstává neproniknutelná pro škodlivé látky. Tak se efektivně zabrání poškozováním prosakováním i při provlhnutí ze zadní strany.

SANACE NEPOCHOZÍCH KANÁLŮ PŘI POUŽITÍ ROBOTIZACE

Trhliny, chybějící části stěn a také netěsnosti u hrdel trubek a postranních napojení představují typické obrazy poškození v nepochozích oblastech kanalizace. Trvalá sanace takových poškození je z důvodů těsnosti, stability, a především ochrany životního prostředí nevyhnutelná.  Na základě absence přístupnosti je ale sanace možná pouze za ztížených podmínek, a bez použití komplexní technologie robotů a podle toho speciálně upravených sanačních materiálů je neproveditelná.  Systém na bázi epoxidové pryskyřice Konudur Robopox 10 společnosti MC-Bauchemie představuje spolehlivé a mnohostranné řešení při robotem podporované, silové sanaci nepochozích kanálů, a je použitelný s velkým množstvím robotizovaných systémů.  Vytvrzuje v chladu nebo v teple – a dokonce pod vodou – a vykazuje vynikající adhezní spojení, dobré mechanické vlastnosti a vysokou odolnost vůči chemikáliím. Konudur Robopox 10 slouží jak k sanaci defektních postranních napojení, tak i k opravě trhlin, chybných míst a defektních hrdel trubek.

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123