Oprava betonu

Produkty

Opravné malty Nafufill

Sortiment opravných malt Nafufill pokrývá všechny možné aplikace předepsané normou EN 1504-3, přesně od malt typu R1 až R4, včetně ochrany proti korozi a adhezního můstku. Kromě toho nabízí MC-Bauchemie také specializované opravné malty, např.: Nafufill KM 180 pro vodorovné plochy a Nafufill KM 250 HS pro oblasti s vysokou síranovou zátěží.

Skladba systému

Výběr správných materiálů a nastavení systému je klíčem k zajištění úspěchu vaší strategie oprav a renovace. Sanační systémy MC-Bauchemie byly na základě let praktických zkušeností navrženy a testovány tak, aby nejen opravovaly poškození, ale také poskytovaly dodatečnou ochranu před vnějšími vlivy.

1
2
3
4
1
2
3
4

1. Ochrana proti korozi

Materiály na ochranu proti korozi, jako je Nafufill KMH, se aplikují na očištěnou a připravenou ocelovou výztuž tak, aby ji chránily před agresivními médii, zejména chloridy. 

2. Adhezní můstek

Adhezní můstek zlepšuje přilnavost mezi původním podkladem a nanesenou opravnou maltou a snižuje možnost vytékání nebo odlepení, zejména při práci na svislých plochách nebo plochách nad hlavou.

3. Oprava betonu

Opravné malty na beton se používají k opravám poškozených betonových konstrukcí a obnovení jejich původní funkčnosti, vzhledu nebo geometrie a mohou také fungovat jako ochranná vrstva pro zvýšení životnosti konstrukce.

4. Jemná egalizace

Jemné egalizační malty lze použít jako finální tenkou vrstvu k vyhlazení povrchu betonu, vyrovnání a vyplnění pórů a děr nebo k přípravě povrchu pro následný ochranný nátěr.

Výběr podkategorie produktu

Porozumění expozicím a drobným detailům aplikace nám pomohlo navrhnout opravné malty, které nabízejí nejen optimální výkon, ale jsou také vhodné pro vaše aplikační omezení a prostoje při aplikaci celého souvrství.

  Jemné stěrky & Jemné malty

  Jemné stěrky & Jemné malty

  S našimi jemnými stěrkami a jemnými maltami na bázi cementu, ECC a disperze uzavřete póry a dutiny, egalizujete hloubky drsnosti a vytvoříte optimální jednotnou…

  Náhrada betonu

  Náhrada betonu

  Ať už je požadováno ruční zpracování nebo zpracování nástřikem, aplikace má být horizontální, vertikální nebo nad hlavou, nebo v popředí stojů ochrana proti korozi,…

  Adhezní můstky

  Adhezní můstky

  Adhezní můstky společnosti MC zlepšují nejen adhezní spojení se starým betonem, nýbrž jsou vhodné pro horizontální, vertikální aplikaci a pro oblast při práci v…

  Ochrana proti korozi

  Ochrana proti korozi

  Naše cementem vázané ochranné vrstvy pro ochranu proti korozi Vám nabízí dlouhé doby pro přepracování a zajistí rychlý a z hlediska nákladů efektivní průběh Vašeho…

Výzvy

Umístění, použití a zatížení prostředí, kterému betonová konstrukce čelí, má přímý vliv na trvanlivost a strukturální integritu betonu. Řešení těchto problémů vyžaduje specializovaný, komplexní přístup, který zajistí dlouhodobý úspěch vaší strategie oprav a renovace.

Mechanické

Otěr nebo únava způsobená opakovaným mechanickým nárazem může způsobit změny ve fyzické geometrii povrchů pohledového betonu. Příčinou může být únava, přetížení nebo pohyb a sedání konstrukcí.

Chemické

Vystavení agresivním chemikáliím, jako jsou kyseliny, sírany nebo agresivní činidla, přímo ovlivňuje beton, což vede k extrémní a rychlé ztrátě krycí vrstvy betonu.

Fyzikální

Zmrazování a rozmrazování a tepelné účinky způsobené extrémními teplotními změnami mohou vést k pronikání vody a škodlivých látek trhlinami a dutinami..

Biologické působení

Růst řas / vegetace v pórovitém betonu může vést k degradaci estetického vzhledu i prorůstání kořenů, což může zvětšit šířku trhliny a výrazně urychlit degradaci betonu.

Karbonatace

Ke karbonataci mohou vést různé faktory, jako je nesprávný poměr vody a cementu, problémy s vytvrzováním nebo nedostatečná ochrana před vlhkostí. Typickými fyzikálními ukazateli jsou koroze a bobtnání výztuže a následné odlupování betonových vrstev nad výztuží.

Mořská voda / chloridy

Pronikání mořské vody nebo posypových solí trhlinami a dutinami může vést k důlkové korozi betonové výztuže. To je zvláště nebezpečné pro strukturální integritu betonu, protože tento degradační proces není v počátečné fázi viditelný a rozeznatelný.

Výhody

Dlouhodobé a celosvětové zkušenosti společnosti MC-Bauchemie v oblasti sanace betonových konstrukcí zajistily na míru šitá a špičková řešení, která dokážou odolat vícenásobnému vystavení a zabránit dalšímu zhoršování stavu betonu. Se systémy na opravu betonu MC-Bauchemie můžete renovovat svou konstrukci, zvýšit její fyzikální a chemickou odolnost, chránit výztuž, zpevnit konstrukci a tím obnovit nebo prodloužit její životní cyklus. A tím vaše výhody nekončí.

 • EN 1504

  Systémy oprav betonu MC plně vyhovují přísným technickým požadavkům, metodám a zásadám oprav betonu podle normy EN 1504-3 z roku 2005.

 • Kvalita

  Naše vysoce výkonné opravné malty jsou vyráběny podle přísných norem kvality v souladu s ISO 9001:2015, což zajišťuje, že naši zákazníci dostanou vždy ty nejlepší produkty.

 • Dlouholeté zkušenosti

  Díky našim dlouhodobým zkušenostem a intenzivnímu dialogu se zákazníky byly naše materiály pro opravy vyvinuty tak, aby nejen splňovaly, ale také překračovaly intenzivní požadavky aplikace, výkonu a očekávané životnosti.

 • Systémová řešení na míru

  V závislosti na expozicím vaší konstrukce nabízí MC širokou škálu systémových řešení, která ji spolehlivě opraví a ochrání před budoucím poškozením.

 • Certifikace

  Kromě požadavků normy EN 1504-3 jsou opravné malty od MC-Bauchemie certifikovány také pro další vlastnosti, jako je požární odolnost a odolnost proti síranům, což vzbuzuje důvěru u všech zúčastněných stran.

 • Globální řešení dodávaná lokálně

  S téměř 20 výrobními závody po celém světě lze systémová řešení MC-Bauchemie dodávat rychle a udržitelně na vaši stavbu!

Aplikace

Betonové konstrukce jsou velmi rozmanité, pokud jde o vystavení vlivům, kritičnost konstrukce, četnost používání a také čas, který je k dispozici pro sanaci. Chcete vidět, kde se naše produkty používají? Poté si pomocí myši přibližte obrázek.

Would you like to know more?

Do you need more information or would you like to request an offer directly? Contact us now and we will get back to you as soon as possible.

Kontaktujte nás
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123