Mluvit se specialistou ...

Oprava betonu

Reference

Výzvy & aplikace

DLOUHODOBÉ OCHRANNÉ SYSTÉMY PRO NÁDRŽE PITNÉ VODY

Cementem vázané materiály se v posledních desetiletích osvědčily v oblasti pitné vody. Odolnost těchto materiálů proti užíváním podmíněným procesům degradace jako vyluhování a hydrolytické korozi závisí na jejich vnitřní struktuře a hustotě a cementového kamene. Systém ochranných vrstev MC-RIM PW byl speciálně vyvinut pro tyto požadavky a staví na technologii DySC®. U technologie DySC® způsobuje speciálně formulovaný hlinitokřemičitan s vrstevnatou strukturou v ještě zbývajících dutinách dodatečný růst krystalů. Toto vede k další mineralizaci struktury dutiny. Tak se může porozita snížit na doposud nedosaženou míru a může být docílena nanesená vrstva s extrémní odolností, těsností a trvanlivostí.

NÁHRADA BETONU PRO KAŽDÝ ÚKOL

Není betonové stavební dílo jako betonové stavební dílo a není starý beton jako starý beton. Při sanaci betonu se musí zohlednit různé stavebního objektu se týkající požadavky jako třídy pevnosti a třídy modulu pružnosti. Evropská norma pro sanaci EN 1504 část 3 rozděluje náhradu betonu do tříd R1 až R4 a snaží se tím přihlédnout k daným skutečnostem, které jsou typické pro stavební dílo a pro podklad.

S produkty Nafufill LM [R1], Nafufill KM 220 [R2], Nafufill KM 230 [R3] a Nafufill KM 250 [R4] jsou zde pro Vás k dispozici výkonově silné sanační malty, které nejen splňují požadavky podle EN 1504 část 3, nýbrž mohou být na základě jejich celkového výkonového spektra použity daleko nad rámec těchto požadavků.

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123